Факультети.

Медичний факультет
Адреса: м. Львів, вул. Поліщука, 76.
тел.: (032) 239 37 04

Декан медичного факультету 

Ковалишин Орися Анатоліївна, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог.

Підготовку фахівців на медичному факультеті Львівського медичного інституту проводять за фаховим спрямуванням «Лікувальна справа». 
З метою удосконалення навчального процесу факультету на кафедрах впроваджують нові навчальні методики та програми.
Впродовж перших років студенти отримують базові знання, та початкові практичні навики на теоретичних і клінічних кафедрах,та під час виробничої практики які закладають основи розуміння хвороб людини.
На старших курсах поглиблено вивчають хірургічні та внутрішні хвороби, акушерство та гінекологію, педіатрію, інфекційні захворювання, клінічну фармакологію та імунологію, анестезіологію, онкологію тощо.
За основними 10 дисциплінами передбачається складання студентами ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1.Загальна лікарська підготовка» на третьому курсі. Державна атестація, що проводиться випускникам складається з двох частин: ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», та комплексного практично-орієнтованого державного іспиту, що визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліст.
У 2010 році відбувся перший випуск студентів медичного факультету. Термін навчання – 6 років.

Кількість випускників Львівського медичного інституту з 2010-2017 рр.
Медичний факультет

2010 р. – 31 випускник
2011 р – 17 випускників
2012 р. – 19 випускників
2013 р – 17 випускників
2014 р – 32 випускники
2015 р. – 27 випускників
2016 р. – 25 випускників
2017 р. – 9 випускників
Всього: 177 випускників

Стоматологічний факультет
Адреса: м. Львів, вул. Поліщука, 76
тел.: (032) 239 37 04

Декан стоматологічного факультету 

Пиндус Тетяна Олексіївна кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої стоматології.

На стоматологічному факультеті проводять підготовку лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. При п'ятирічному терміні навчання студенти впродовж перших двох років освоюють фундаментальні дисципліни, які закладають основи розуміння хвороб людини, у тому числі і органів порожнини рота. Третій рік навчання студентів-стоматологів передбачає подальше поглиблення знань по загальній і приватній патології, патогенетичних основ хвороб і принципів їх лікування. Цей рік присвячений доклінічній підготовці, мета якої – сформувати знання загальної і приватної патології, семіотики, діагностики і основних принципів лікування хвороб людини. З цією метою викладаються патоморфологія і патофізіологія, пропедевтика внутрішньої медицини, загальна хірургія, фармакологія, гігієна та екологія і ін. Особливістю навчання на стоматологічному факультеті є те, що з третього курсу викладання ведеться на клінічних кафедрах як стоматологічного профілю, так і деяких кафедрах загальносоматичного профілю – хірургічні і внутрішні хвороби. За основними 9 дисциплінам передбачається складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія».
Студенти V курсу стоматологічного факультету складають ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» та комплексний практично-орієнтований держаний іспит, що об’єднує 4 напрямки стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку.
У 2009 році відбувся перший випуск лікарів-стоматологів.

Термін навчання – 5 років. 

Кількість випускників Львівського медичного інституту з 2009-2017 рр.
Стоматологічний факультет

2009 р – 102 випускники
2010 р – 68 випускників
2011 р. – 47 випускників
2012 р. – 29 випускників
2013 р. – 21 випускник
2014 р. – 36 випускників
2015 р. – 50 випускників
2016 р. – 45 випускників
2017 р. – 69 випускників
Всього: 467 випускників

Фармацевтичний факультет
Адреса: м. Львів, вул. Поліщука, 76.
тел.: (032) 239 37 09

Декан фармацевтичного факультету

Соронович Ігор Іванович, кандидат фармацевтичних наук,доцент, Відмінник охорони здоров`я.

Підготовка фахівців на фармацевтичному факультеті здійснюється за спеціальністю – «Фармація».

Існування денної та заочної (дистанційної) форми навчання є особливістю фармацевтичного факультету, що дає змогу здобути вищу освіту тим, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності, або вже отримав освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, хто бажає здобути одночасно кілька спеціальностей.

Теоретична підготовка студентів проходить у Львівському медичному інституті, а практичні навики в ботанічному саду, навчально-виробничій аптеці та інших провідних аптеках м. Львова.

Стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця є складання студентами денної форми навчання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» на четвертому курсі та «Крок 2. Фармація» і комплексного практично-орієнтованого державного іспиту на п’ятому випускному курсі. Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. У міжсесійний період студентами виконується позааудиторна самостійна робота, індивідуальні контрольні завдання з засвоєння навчального матеріалу.

Під час сесії студенти відвідують лекції, консультації, практичні, лабораторні, семінарські заняття, а також складають іспити, заліки, проходять державну атестацію, захист дипломної роботи.

Після завершення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «провізор» і видається диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2010 році відбувся перший випуск студентів фармацевтичного факультету.

Термін навчання :

денна форма навчання – 5 років.
заочна форма навчання – 4,5 та 5,5 років.

Кількість випускників Львівського медичного інституту з 2010-2017 рр.
Фармацевтичний факультет (денна форма навчання)

2010 р – 2 випускники
2011 р. – 4 випускники
2012 р – 6 випускників
2013 р. –
2014 р –
2015 р –
2016 р –
2017 р – 5 випускників
Всього: 17 випускників

Кількість випускників Львівського медичного інституту з 2010-2017 рр.
Фармацевтичний факультет (заочна форма навчання)

2010 р – 46 випускників
2011 р – 34 випускники
2012 р – 18 випускників
2013 р – 26 випускників
2014 р – 36 випускників
2015 р – 50 випускників
2016 р – 74 випускники
2017 р – 63 випускники
Всього: 347 випускників

Загальна кількість випускників Львівського медичного інституту на 01.09.2017 р. становить – 1008 осіб.

Положення про деканат ТзОВ "Львівський медичний інститут".(завантажити).
Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010