Кафедра хімії

Завідувач кафедри
The Head of the Department

Пиріг Ігор Юрійович, кандидат хімічних наук, доцент – автор понад 100  наукових та навчально-методичних праць.
Ihor Pyrih, Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor, , the author of more than 100 scientific and educational works

    
Кафедра створена у 2005 році.
The department was created in 2005.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Department staff:

6  кандидатів наук, у т.ч. 3 доценти.
6 Doctors of Sciences including 3 Associate Professors.

Пиріг Ігор Юрійович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент 
Yurii Pyrih - the head of the department, Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor

Думанчук Наталя Ярославівна – кандидат біологічних наук 
Natalia Dumanchuk – Doctor of Biological Sciences

Лема Алла Олексіївна – кандидат хімічних наук 
Alla Lema - Doctor of Chemical Sciences

Сеньків Надія Павлівна – кандидат хімічних наук, доцент
Nadiia Senkiv – Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
 
Фартушок Надія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент
Nadiia Fartyshok – Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor

Ткачук Любов Іванівна – кандидат хімічних наук
Liubov Tkachuk – Doctor of Chemical Sciences

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку з хімічних дисциплін студенти  І-ІІІ курсів інституту (спеціальності: 7.110101 – лікувальна справа, 7.110106 -  стоматологія, 7.110201 – фармація), з 2010 р. навчання усіх факультетів проводиться за кредитно-трансферною системою у відповідності до навчальних планів.

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:      

Медична хімія (І курс медичного та стоматологічного факультетів)
Біологічна та біоорганічна хімія (І – ІІ курси медичного та стоматологічного факультетів)
Неорганічна хімія (І курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Органічна хімія  (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і  ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Аналітична хімія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Фізична та колоїдна хімія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Фізичні методи аналізу та метрологія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Біологічна хімія (ІІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
            Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-трансферної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні та лабораторні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами та реактивами, а також матеріалами для самостійної позааудиторної роботи студентів.        

Наукова робота:

Основні напрями наукових досліджень:
• рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів;
• системний вплив злоякісних пухлин та ендогенної інтоксикації на організм людини;
• основи процесів одержання алкілакрилових мономерів;
• хіміко-токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів
• дослідження структури і функціонування бактеріопланктону у водних об’єктах за умов різноманітного антропогенного впливу.

      З 2004 року співробітники кафедри видали понад 250 наукових та навчально-методичних праць, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах та з’їздах.

Основні публікації

Підручники та посібники:

• Пиріг І.Ю., Трач Ю.Б. Окремі розділи хімії. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 197с .
• Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Макаренко Т.М., Фартушок Н.В. та ін. Біологічна хімія. Тести на ситуаційні задачі / За ред. О.Я. Склярова. - Львів: Світ, 2006.- 271с.
• Пиріг І.Ю.,  Маршалок Г.О. Посібник з біоорганічної хімії  для студентів медичного факультету Львів: В-во ЛМІ  2007. – 232 с Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Макаренко Т.М., Фартушок Н.В. та ін. Практикум з клінічної біохімії. За ред. д-ра мед. наук, проф. О.Я. Склярова – Львів : 2006.- 220 с.
• Скляров О.Я., Фартушок Н.В., Сойка Л.Д., Смачило І.С. Біологічна хімія з біологічними методами дослідження.  - Київ : Медицина, 2009. – 352 с.
• Пиріг І.Ю.,  Маршалок Г.О. Посібник з біоорганічної хімії  для студентів стоматологічного факультету Львів: В-во ЛМІ  2009. – 235 с .
• Бондарчук Т.І., Гринчишин. Н. М., Фартушок Н.В. та ін. Збірник тестів і   ситуаційних задач. Біологічна хімія. К.: Медицина, 2010. – 360 с..
• Пиріг І.Ю.,  Сеньків Н.П.,  Маршалок Г.О. Посібник з медичної хімії  для студентів  медичного факультету - Львів: В-во ЛМІ  2010. – 172с .

Наукові праці:

Stan antymikrobowego immunitetu u chorych na grype, które mieszkają w ekologiczny niesprzyjających warunkach / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Йордан А.М., Мота Б.Є., Черній М.О. // Materialy X Konferencyji Naukowo - zkoleniowej ["Otorynolaryngologia"], (Łódź, 8 - 9 marca 2012 r.) - Łódź, 2012. – S. 68 – 69.
M.M. Yatsyshyn, O.V. Reshetnyak, N.Ya. Dumanchuk, Yu.O. Kulyk, N.V. Fartushok, Yu.V. Stadnyk Hybrid mineral - polymeric composite materials on the basis of the polyaniline and glayconite – silica. Chemistry & Chemical Tech-nology. – 2013 - № 4. - P.441 – 444
Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом / М.В.Никипанчук, З.М.Комаренська, М.О.Черній // Кинетика и катализ. – 2013. - № 2. – С. 48-58.
Герцик О.М., Кобуз М.О., Бойчишин Л.М., Сеньків Н.П., Малічин О.М. Стійкість аморфних сплавів на основі алюмінію у присутності органічних кислот.«Актуальні проблеми медицини,фармаці та біології», 7/2014, с. 55-68.
Об активации катализаторов Мо2В и МоВ в реакции эпоксидирования октена-1 трет-бутилгдропероксидом / Никипанчук М.В., Комаренская З.М., Черний М.О. // Кинетика и катализ. – 2014. – том. 55. - № 2. – С. 221-225.
Фартушок Н.В. та ін. авт. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту “Крок 1” Загальна лікарська підготовка. МОЗ України. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки “Медицина” і “Фармація”. К.: 2014, 20 с.
Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbur, Lidia Bojchysyn, Nadija Senkiv. «Physico-chemical properties of the amorphous based on ferrum after low temperature treatment» Львів 2014., праці НТШ, серія Хімія і біохімія.
Irina Kostiv, Olga Marshalok, Galyna Marshalok, Igor Pyrig. Effect of the reactants molar ratio on the kinetics of the reaction to obtain 2-hydrohyethyl-1,3,4-trimethyl-cyclohex-3-encarboxylate // Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9. – № 3. – 277-280 p.

Виховна  робота 

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру хімії ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

 

Новини та оголошеня
Інформація про вжиття заходів упереджувального характеру та порядок дій при виявленні терористичної загрози.
17 квітня 2018 р.
Відбулася 14-та загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
15-17 березня 2018 р.
Участь Львівського медичного інституту в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
19 грудня 2017 р.
Благочинність студентів до дня святого Миколая.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
23–25 листопада 2017 р.
II - й Всеукраїнський тренінговий cемінар: "Ораторське мистецтво: від слів до дій!".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів-стоматологів в Форумі Дитячої Усмішки.
24-26 жовтня 2017 р.
Звання Лаурета та Диплом за активну іноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
17 червня 2017 р.
Пробіг «Здоровий лікар – здорова нація».
18 травня 2017 р.
Всесвітній день вишиванки!
16-18 березня 2017 р.
Львівський медичний інститут отримав Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. Вітаємо!
25-27 жовтня 2016 р.
Участь в Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».
8–9 вересня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
11 липня 2016 р.
До уваги абітурієнтів! Приймальна комісія працює з 11 липня 2016 р.
1 травня 2016 р.
Участь ЛМІ в Програмі профілактики основних стоматологічних захворювань.
13 квітня 2016 р.
Подяки від ЛОДА за проект «Ангели в білих халатах».
12 квітня 2016 р.
12 квітня 2016 р. XII загальноінститутська студентська науково-практична конференція.
17-19 березня 2016 р.
Львівський медичний інститут нагороджено Гран-Прі в Рейтинговому виставковому конкурсі...
31 грудня 2015 р.
Вітаємо Вас із Новим роком, З всіма Різдвяними Святами!
18 листопада 2015 р.
Нагороди ЛОДА - працівникам Львівського медичного інституту.
17 листопада 2015 р.
З Міжнародним днем студентів!
20-22 жовтня 2015 р.
Участь у 7-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015».
16 жовтня 2015 р.
Друга Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта – 2015».
14 жовтня 2015 р.
Лекція з гігієни ротової порожнини в НРЦ «Мрія».
10 жовтня 2015 р.
Фестиваль освітніх послуг і ярмарок вакансій – 2015.
20 вересня 2015 р.
Пробіг по шосе на 10 кілометрів - «Львівська десятка - 2015".
19 вересня 2015 р.
З днем фармацевта!
15 вересня 2015 р.
Співпраця з європейськими партнерами.
10 вересня 2015 р.
Всеукраїнську програму профілактики основних стоматологічних захворювань презентовано в ЛМІ.
21 червня 2015 р.
З днем медика!
20 червня 2015 р.
Забіг здоров'я - до Дня медика.
23-25 квітня 2015 р.
Участь 7-ій Східноєвропейській конференції з проблем стоматологічної імплантації - в атмосфері професійного спілкування.
23 квітня 2015 р.
Перемога у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності на кращу студентську практичну роботу зі стоматології «Фахівець».
23 квітня 2015 р.
Продовжуємо співпрацю з провідними лікарями України.
12 квітня 2015 р.
Вітаємо з Великоднем!
4 квітня 2015 р.
Допомога учасникам АТО.
4 квітня 2015 р.
День відкритих дверей.
12 -14 березня 2015 р.
Участь у VI Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015».
14 лютого 2015 р.
Участь в круглому столі на тему "Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров'я в Україні".
9 лютого 2015 р.
Міжнародний день стоматолога.
3 лютого 2015 р.
Участь у Всеукраїнському теоретично-практичному семінарі «Можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування».
Наші партнери
Кориснi ссилкі
Всi права застережено (с) 2010