Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра хірургічної стоматології

Завідувач кафедри

Бунь Юрій Миколайович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, 18-ти державних патентів, вища лікарська категорія, є Головою ГО «Спілка стоматологів України», членом асоціації стоматологів України.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

• удосконалення методів знечулення щелепно-лицевої ділянки;
• удосконалення лікування набутих ушкоджень і дефектів тканин щелепно-лицевої ділянки;
• оптимізація консолідації переломів нижньої щелепи;
• сучасна діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки;
• профілактика утворення патологічних рубців.

Положення про кафедру хірургічної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор медичних наук, професор
• 4 кандидати медичних наук
• 3 доценти
• 1 асистент

Бунь Юрій Миколайович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Ломницький Ігор Ярославович – доктор медичних наук, професор
Мокрик Олег Ярославович – кандидат медичних наук, доцент
Винарчук-Патерега Віра Василівна – кандидат медичних наук, доцент
Мельничук Юрій Миколайович – кандидат медичних наук
Сорока Соломія Іванівна – асистентПерелік дисциплін

Виробнича практика (лікарська ІV курс)
Основи стоматології
Хірургічна стоматологія


Наукова робота:

Винаходи:

• Ломницький І.Я. Склад для активації остеогенезу. Пат.України 9034, 30.09.96.
• Мокрик О.Я. Спосіб лікування остеомієліту щелеп. Пат.України 19647, 25.12.97.
• Мокрик О.Я. Спосіб кістектомії з пластичним закриттям норицевого ходу. Пат.України 64011, 25.10.11.
• Мокрик О.Я., Винарчук-Патерега В.В. Спосіб динамічної оцінки післяопераційного набряку м’яких тканин у ділянці щоки і кута нижньої щелепи // Пат.України 04391, 25.01.2016.
• Мельничук Ю. М., Огоновський Р.З. Спосіб профілактики патологічних рубців шкіри обличчя // Пат.України 107307, 25.05.2016.

Монографія:

Ломницький І.Я. Заміщення дефектів щелеп демінералізованими алотрансплантатами із заданими властивостями.- Львів: Галдент,1999.

Публікації:

Melnyczuk Yu. Celowosc skanowania ultrasonograficznego do badania skutecznosci skojarzonej metody profilaktyki formovania blizn patologicznych. IX Konferencija naukowo-szkoleniowa “Srodowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. 22-23 kwietnia, 2015. 2015: 9.
Mokryk O. Ya. Improvement of local anesthesia of the buccal region with taking into account the individual anatomical variability of its innervation / O. Ya. Mokryk // The Pharma Innovation Journal. – 2018. - № 7(6). – Р. 219 – 222.
Mokryk O.Ya. Clinical evaluation of the effectiveness of the developed method of anesthesia of the zygomaticofacial nerve // Клiнiчна стоматологія. - 2018. - № 4. – С. 44 – 51.
Mokryk O.Ya. Clinical evaluation of the effectiveness of the developed method of anesthesia of the zygomaticofacial nerve // Клiнiчна стоматологія. - 2018. - № 4. – С. 44 – 51.
Mokryk O.Ya. Investigation of the algesic perception types observed in dental patients with different individual psychological characters / O.Ya. Mokryk, N.M. Krupnyk // Медицина транспорту України. – 2014. - №2. - С.35 - 39.
Ogonovsky R, Melnichuk Y, Pohranychna Kh. The efficiency of pathological facial cicatrization prevention estimated by means of ultrasonic scanning. Polish J. Enviromental Studies. 2015; 24 (6A): 10–4.
Мельничук ЮМ, Грицина ІВ. Морфологічні особливості післяопераційних рубців шкіри при застосуванні комбінованої профілактики (експериментальне дослідження). Вісник наукових досліджень. 2017; 4: 136–9.
Мельничук ЮМ, Огоновський РЗ, Кучер АР, Філіпський АВ. Практичне застосування розпрацьованої класифікації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя. Український стоматологічний альманах. 2015; 6: 22–32.
Мельничук ЮМ, Огоновський РЗ, Лампіка РВ, Захарків АМ. Оцінка профілактики післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя за допомогою Ванкуверської шкали. Питання експериментальної та клінічної стоматології. 2016; 12: 427–37.
Мельничук ЮМ, Огоновський РЗ, Ломницький ІЯ. Застосування доплерівської флоуметрії, як способу оцінки васкуляризації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя. Шпитальна хірургія. 2018; 3 (83): 87–91
Мельничук ЮМ, Огоновський РЗ. Оцінка динаміки локальної температури рубців шкіри обличчя за допомогою контактної термометрії. Буковинський медичний вісник. 2015; 19( 2): 133–8.
Мельничук ЮМ, Огоновський РЗ. Спосіб прогнозування утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя. Новини стоматології. 2018; 1 (94): 62–66.
Мельничук ЮМ, Погранична ХР, Огоновський РЗ.. Клінічна оцінка ефективності профілактики післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя. Клінічна хірургія. 2016; 12: 52–3.
Мельничук ЮМ. Визначення вмісту тромбоцитарного фактора росту у сироватці крові, як прогностичного маркера формування патологічних рубців шкіри. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія». 2015: 106–7.
Мельничук ЮМ. Дослідження місцевої температури рубців шкіри обличчя після проведення профілактики їх утворення. ІІІ міжрегіональна науково-практична конференція «Стоматологія Придніпров’я». 2015: 133–6.
Мельничук ЮМ. Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія: історичні аспекти розвитку та застосування у сучасній медичній практиці (огляд літератури). Здобутки клін. експерим. медицини. 2015; 2, 3: 12–8.
Мельничук ЮМ. Застосування ультразвукового обстеження патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя для оцінки профілактики їх утворення. Стоматологічні новини (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматології» з нагоди 90-річчя з дня народження доктора медичних наук, професора Е. Я. Вареса. 2015; 14: 59–60.
Мельничук ЮМ. Оцінка ефективності комбінованого методу профілактики формування патологічних рубців за допомогою удосконаленої Ванкуверської шкали. Клінічна стоматологія. 2015; (3–4): 127–9.
Мельничук ЮМ. Спосіб профілактики патологічних рубців шкіри обличчя. Стоматологічні новини. 2016; Вип.15: 47–48.
Мельничук ЮМ. Термометрія як метод неінвазивної діагностики патологічних рубців. Матеріали науково-практичної конференції «Нові технології в хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії». Одеса, 2014: 99–101.
Мельничук ЮМ. Тромбоцитарний фактор росту, як діагностично важливий маркер фізіологічних процесів в організмі людини (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини. 2014; Вип. 3(1): 217–221.
Мокрик О.Я. Вивчення в умовах експерименту впливу даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію / О.Я. Мокрик, В.М. Горицький // Клінічна та експериментальна патологія. - 2014. - №3 (49). – С.121 – 124.
Мокрик О.Я. Оптимізація місцевого знеболювання м’яких тканин бокової ділянки обличчя шляхом застосування розроблених методик анестезій лицевих гілок поверхневого шийного нервового сплетення // Клінічна стоматологія. - 2017. - № 3. – С. 37-50.
Мокрик О.Я. Оптимізація місцевого знеболювання м’яких тканин бокової ділянки обличчя шляхом застосування розроблених методик анестезій лицевих гілок поверхневого шийного нервового сплетення // Клінічна стоматологія. - 2017. - № 3. – С. 37-50.
Мокрик О.Я. Розробка експрес-методу діагностики больової реакції людини / О.Я. Мокрик, В.О.Заплатинський // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. – Вип.2 , Том 2 (108). – С. 13 – 17.
Мокрик О.Я. Скринінгова оцінка адаптаційного потенціалу при стресі у хірургічних стоматологічних хворих // Клiнiчна стоматологія. - 2017. - № 4. – С. 36 – 43.
Мокрик О.Я. Скринінгова оцінка адаптаційного потенціалу при стресі у хірургічних стоматологічних хворих // Клiнiчна стоматологія. - 2017. - № 4. – С. 36 – 43.
Мокрик О.Я. Сучасні методи функціональної діагностики хірургічного стресу (огляд літератури та власні дані) / О.Я. Мокрик, В.М. Горицький // Буковинський медичний вісник. - 2014. - №3 (71). - С.205 - 210.
Мокрик, О. Я. Клінічна та нейрофункціональна оцінка ефективності розробленої методики анестезії щелепно-під'язикового нерва / О. Я. Мокрик, А. С. Чобей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина — 2015. — № 2 (52). — С.100 - 104.
Огоновський Р.З., Мокрик О.Я., Патерега Н.І., Винарчук-Патерега В.В. Розпрацювання об’єктивних методів оцінки набряку м’яких тканин обличчя // Вісник проблем біології і медицини. – 2016 –Вип. 1, Том 2 (127) – С.150-153.
Огоновський Р.З., Мокрик О.Я., Патерега Н.І., Винарчук-Патерега В.В. Розпрацювання об’єктивних методів оцінки набряку м’яких тканин обличчя // Вісник проблем біології і медицини. – 2016 –Вип. 1, Том 2 (127) – С.150-153.
Огоновський РЗ, Мельничук ЮМ, Сліпий ВЗ. Сучасні тенденції діагностики патологічних рубців. Стоматологічні новини (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії» з нагоди 100-річчя з дня народження професора О. В. Коваля.) 2012-2013; 11–12: 71–2.
Огоновський РЗ, Мельничук ЮМ. Аналіз та характеристика методів профілактики та лікування патологічних рубців шкіри . Вісник проблем біології і медицини. 2014; 14(3): 312–8.Навчально – методична робота

Навчальні посібники:

1. Ломницький І.Я. Основи хірургічної стоматології. Львів: Галдент,2008.
2. Ломницький І.Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології/ Ломницький І.Я., Нетлюх А.В., Мокрик О.Я. Львів: Галдент,2011.
3. Невідкладна допомога в практиці хірургічної стоматології (методичні вказівки)// Варес Я.Е., Підгірний Я.М., Готь І.М., Винарчук-Патерега В.В. - Львів, 2014 – 34 с.
4. Stomatology. Book 2 / M. M.Rozhko et al. / I. Ja.Lomnytskyj: eclited by M. M. Rozhko. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. – 960 p.


Лікувальна робота

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу на закріплених навчальних базах у присутності студентів.


Виховна  робота

Колектив кафедри проводить виховну роботу відповідно до планів своєї роботи та бере участь у загальноінститутських заходах.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами