Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Видавнича діяльність

Регеда Мар'яна Михайлівна

Помічник ректора з видавничої роботи. Кандидат медичних наук. Лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України.  Головний редактор, студентського вісника Львівського медичного інституту «Вікно у студентське життя»За результатами наукової роботи за 2004 — 2012 р.р. викладачами інституту підготовлено і видано 37 монографій, 59 навчальних підручників і посібників, отримано 34 патенти на винаходи, опубліковано понад 500 наукових  та навчально-методичних друкованих праць.

Список основних праць (монографій) Львівського медичного інституту:

 1. Регеда М.С. Гнійні хвороби легень. / Львів: Сполом. -, 2008.- 118с.
 2. Регеда М.С., Кресюн В.Й., Фрайт В.М. Невідкладні стани / Львів, „Магнолія”- 2008.- 844с.
 3. Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. ЧІ. Нозологія /За ред. проф. М.С.Регеди. – Львів - 2009. – 310с
 4. Регеда М.С. Запальні захворювання легень та бронхів. / Львів: Сполом. -  2009.- 205с.
 5. Регеда М.С. Алергічні захворювання легень. – Львів, 2009. – 342 с
 6. Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в 3-ох частинах. Ч ІІ. Типові патологічні процеси / За ред.проф.М.С.Регеди. – Львів, 2008. – 276 с
 7. Регеда М.С., Федорів Я.-Р.М., Трутяк І.Р. Бронхіальна астма. – Вид. четверте, доп. та перероблене. – Львів, 2009. – 172 с
 8. Регеда М.С., Трутяк І.Р., Федорів Я.М. Клінічна алергологія. – Вид. п’яте, доп.та переробл. – Львів, 2008. – 243 с
 9. Патологічна фізіологія / За ред. проф.Регеди М.С., Березнякової А.І. –Львів, 2011. – 490 с.
 10. Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плешанов Є.В. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. / Львів -  2009.- 188с.
 11. Федорів Я.М., Регеда М.С., Томашова С.А. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Монографія – Львів, 2009. – 162с.
 12. Федорів Я.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. Фізіотерапія. /Львів: Магнолія – 2011.-558с.
 13. Олійник  С.Ф., Федорів Я.-Р.М. Хроніосептичні хвороби внутрішніх органів. /Львів ­ 2009.— 460с.
 14. Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. / Київ: Доктор-Медіа.—2008.— 144с.
 15. Федоров Ю.В. Целесообразность телеос-терапии. /Друге видання. Київ: Доктор-Медіа.—2008.— 157с.
 16. Федоров Ю.В. Склеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця / Львів:Апріорі.-2012.- 180с.
 17. Федоров Ю.В. Хелпери /Львів:Апріорі.-2012.- 61с.
 18. Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. Друге видання / Львів: Апріорі.—2012.— 191с.
 19. Форманчук О.К., Форманчук К.В.Метаболічний синдром: сучасні уявлення та засоби лікування../ Львів:Ліга-прес. — 2006 .— 60с.
 20. Форманчук  О.К.,  Форманчук  К.В. Венозний тромбоз, тромбоз і тромбоемболія легеневої артерії./ Львів:Ліга-прес. — 2008 .— 183с.
 21. Форманчук  О.К.,  Форманчук  К.В. Легенева гіпертензія./ Львів:Ліга-прес. — 2008 .— 149с.
 22. Циснецька А.В. Сучасні технології, естетичні процедури та фізіотерапія в дерматології та косметології./Львів: Манускрипт.— 2008.— 176с.
 23. Климишина С.О., Циснецька А.В., Рачкевич Л.В. Фармацевтична фармакологія. / Львів: 2008.— 363с.
 24. Регеда М.С. Вчений, лікар, педагог. /Львів 2010,- 116с.
 25. Регеда М.С., Нестерук С.І., Регеда М.М. Пневмонія:Монографія. Вид. четверте, доп. та перероб.-Львів, 2012.-С 141.
 26. Регеда М.С., Регеда М.М., Челпанова І.В., Мироненко С.І. Пневмонія:Монографія. Вид. п'яте, доп. та перероб.-Львів, 2012.-С 155.
 27. Регеда М. С., Федорів Я.-Р. М., Гайдучок І Г., Фрайт В. М., Філіпюк А. Л., Федорів О. Я., Регеда М.М., Ковалишин О. А., Колішецька М.А.,љ Челпанова І.В., Мироненко С.І., Гороховська О.М. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини / За редакцією проф. М.С. Регеди і проф. Я.-Р. М. Федоріва. - Львів, 2013. - 237 с.
 28. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О., Колішецька М.А., Мироненко С.І. Бронхіальна астма. Монографія.- Вид. п’яте, доп. та перер.-Львів, 2012.-С. 147
 29. Регеда М.С., Бойчук Т.С., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення – типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та перер.- Львів, 2013. - 148 с.
 30. Регеда М.С. Плеврити. Монографія. Вид. третє, доп. та перер. – Львів: 2013. – c. 129.
 31. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія: Монографія. Вид. шосте, доп. та перероб._ Львів, 2012.- с.162.
 32. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря. Навчальний посібник. / За редакцією Є.Х. Заремби, А.В. Циснецької.-Львів:2014.-184 с., іл.
 33. Смоляр Н.І., Гуменюк О.М., Кравець Т.П., Безвушко Е.В., Гуменюк В.В., Єфремова О.В. Профілактика стоматологічних захворювань:навч. посібник - Львів:"Магнолія 2006", 2011.-368 с.​

  Анотації виданих книг професора Регеди М.С.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами