Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Виробнича практика

Онищук Юлія Петрівна

Завідувач відділом практики, Відмінник освіти України, викладач вищої категорії і викладач-методист, двічі кавалер ордена «За розбудову освіти України», нагороджена грамотами Львівської обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, грамотами Асоціації навчальних закладів приватних форм власності України, грамотами Головного управління охорони здоров’я ЛОДА України. Автор численних наукових праць.


тел.:(032) 239-37-10

Положення про проведення практики студентів ТзОВ «Львівський медичний інститут» завантажити
Графік виробничих практик на 2018/2019 н.р.завантажити
Програми практик студентів завантажити

 

 


Клінічні бази ТзОВ “Львівський медичний інститут”. Організація навчальної, навчально-виробничої та виробничої практики студентів.

Навчальна, навчально-виробнича та виробнича практика студентів ТзОВ “Львівський медичний інститут” організована згідно чинної директивної бази:
Накази МОЗ України: № 93 від 08.04.93 р. про проведення практики студентів вищих навчальних закладів та № 179 від 03.10.95 р. затвердження Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Положення МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
Для належної організації навчального процесу на клінічних базах Львівським медичним інститутом укладено договори з обласними, міськими та районними лікувально-профілактичними, стоматологічними, фармацевтичними та аптечними установами м. Львова. Серед них: багатопрофільні лікарні, державні регіональні лікувально-діагностичні центри, клінічні диспансери різного профілю, дитячі клінічні лікарні, пологові будинки, стоматологічні поліклініки, науково-дослідні інститути, фармацевтичні виробництва та контрольно-аналітичні лабораторії, ботанічні сади, офтальмологічні та косметологічні клініки. Крім того, налагоджена тісна співпраця з медичними установами недержавної форми власності різних напрямків та спеціалізації, котрі є потужним доповненням до основної клінічної бази. Клінічними базами Львівського медичного інституту є більше сорока медичних установ м. Львова.
Практична база лікувально–профілактичних установ повністю забезпечує виконання навчальних планів та програм згідно сучасних вимог.
Організація навчальної, навчально-виробничої та виробничої практики проводиться в інституті відділом практики згідно затвердженого графіку у відповідності з  чинними навчальними планами. В повному обсязі складено методичне забезпечення всіх видів практики. Студенти одержують методичні вказівки та рекомендації, де представлено  програму практики, об’єм необхідних знань, практичних навичок і вмінь, форму звітної документації, перелік питань до модульного контролю та  диференційованого заліку, питання і список літератури для самостійної роботи. Відділ практики забезпечує керівництво практикою студентів на всіх практичних базах інституту. Керівники практики - викладачі профільних дисциплін - приділяють значну увагу виконанню програм практики, надають студентам необхідну методичну допомогу. Проводиться співбесіда зі студентами стосовно вражень про практику, визначаються зауваження та пропозиції.

Керують практикою студентів провідні фахівці практичних баз та викладачі Львівського медінституту.З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами