Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин

Завідувач кафедри

Соронович Ігор Іванович – кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Пошук нових біологічно-активних сполук середнеконденсованих похідних з тіазолідиновим фрагментом в молекулі.
- Аналіз нових синтезованих сполук.

Положення про кафедру фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 5 кандидатів наук
- 2 доценти
- 3 асистенти

Соронович Ігор Іванович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент
Величко Анатолій Якович – кандидат медичних наук, доцент
Голота Сергій Миколайович – кандидат фармацевтичних наук
Журомський В’ячеслав Сергійович – кандидат медичних наук
Хоменко Олена Іванівна – кандидат хімічних наук
Лемеха Юстина Романівна – асистент
Ривюк Мар’яна Іванівна – асистент
Фармага Віра Ігорівна – асистентПерелік дисциплін

Біофармація
Виробнича практика з фармацевтичної хімії
Виробнича практика зі спеціалізації
Вступ у фармацію
Етика та деонтологія в фармації
Клінічна фармація
Медичне та фармацевтичне товарознавство
Навчальна практика з клінічної фармації
Навчальна практика з фармакогнозії
Патентознавство
Ресурствознавство лікарських рослин
Спеціалізація за вибором
Стандартизація лікарських засобів
Токсикологічна хімія
Фармакогнозія
Фармакологія
Фармацевтична хімія
Фармацевтичне право та законодавство
Фармацевтичне правознавство


Патенти

2-(5-Аміно-1,3,4-тіадіазол-2-ілсульфаніл)-1-фенілетанон, що має діуретичну активність. Драпак І.В., Зіменковський Б.С., Перехода Л.О., Голота С.М., Нєктєгаєв І.О. Патент на корисну модель №143423. 10.05.2019. –Бюл. №9.
(5Z)-5-[(4-Етилсульфанілсульфоніланіліно)-метилен]-4-тіоксотіазолідин-2-он з високим рівнем протистафілококової і антикандидозної активності та спосіб його одержання. Деркач Г.О., Куцик Р.В., Лесик Р.Б.,Голота С.М., Засідко В.В. Патент на винахід. №118268. 26.12.2018. –Бюл. №24.
5'-(4''-Ізопропілфеніліден)-спіро[3Н-індол-3]-3'-4,2'-тіазолідинхлорфеніл-2,4'(1H)-діон, що проявляє селективну протипухлинну активність. Хилюк Д.В., Голота С.М., Лесик Р.Б., Камінський Д.В. Патент на корисну модель. №114936. 27.03.2017. –Бюл. №6.

Публікації

Cherkas A., Holota S., Lopachuk M., Yatskevych O. Helicobacter pylori in Health and Disease: Its Contribution to Gastrointestinal Disorders and Systemic Metabolic Effects. Abstracts of meeting СOST Action 16112 “Natural Products and Hallmarks of Chronic Diseases”, Luxemburg 25-27 March, 2019.  Proceedings, - 2019; Vol. 11, P.12. (doi.10.3390/proceedings2019011012)
Holota S, Kryshchyshyn A, Derkach H, Trufin Y, Demchuk I, Gzella A, Grellier Ph, Lesyk R. Synthesis of 5-enamine-4-thiazolidinone derivatives with trypanocidal and anticancer activity. Bioorg Chem, 2019; 86:126-136 (doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.01.045) (Scopus)
Holota S. M., Derkach G. O., Zasidko V. V., Trokhymchuk V. V., Furdychko L. O., Demchuk I. L., Semenciv G. M., Soronovych I. I., Kutsyk R. V., Lesyk R. B. Features of antimicrobial activity of some 5-aminomethylene-2-thioxo-4-thiazolidinones. Biopolymer & Cell. 2019; 35(5):371-380. dx.doi.org/10.7124/bc.000A0E (Scopus)
Голота С., Деркач Г., Семенців Г., Демчук І., Соронович І., Сливка Н., Нєктєгаєв І., Куцик Р., Гзеля А., Лесик Р. 5-Ен-тіазоло[3,2-b][1,2,4]тріазол-6-они: синтез, перетворення та біологічна активність. Збірник наукових праць ювілейної ХХV української конференції з органічної та біоорганічної хімії присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України, 16-20 вересня 2019 року, Луцьк, С.145, С-78.
Голота С., Соронович І., Гзеля А., Лесик Р. Синтез та протипухлинна активність ряду 5-ене-тіазоло[3,2-b][1,2,4]тріазол-6-онів. Збірник наукових праць ХVІI наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2019» присвяченої 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, 2-5 червня 2019 року, Львів, С.18, У-3.
О. С. Хропот, Ю. Т. Конечний, Ю. І. Колб, Р. Т. Конечна, І. І. Губицька, С. М. Голота, О. Б. Пошивак, І. О. Нєктєгаєв, О. Р. Піняжко, В. П. Новіков. Вивчення гострої токсичності та протизапальної активності спиртових екстрактів трави сну білого (Pulsatila alba). Фармацевтичний часопис, 2019; 2: 60-66. doi.org/10.11603/2312-0967.2019.2.10189

 

A. Cherkas, S. Golota, F. Gueraud, Ch.Pichler, A. Nersesyan, O. Abrahamovych, V. Krupak, V. Bugiichyk, O. Yatskevych, M. Pliatsko, P. Eckl, S. Knasmüller. A Helicobacter pylori-associated insulin resistance in asymptomatic sedentary young men does not correlate with inflammatory markers and urine levels of 8-iso-PGF2-α or 1, 4-dihydroxynonane mercapturic acid // Archives of Physiology and Biochemistry, Vol. 128 (3), -2018, -P. 275-285. doi.org/10.1080/13813455.2017.1396346 (Scopus)
Holota S., Derkach H., Semenciv G., Demchuk I. Soronovych I., Lesyk R. Synthesis of new heterocycles based on the 1H-[1,2,4]triazole-3-thiol // 8th International Conference “Chemistry of nitrogen containing heterocycles” in memoriam of Prof. Valeriy Orlov / 12-16 November, 2018, Kharkiv, Ukraine, P. 90.
S. Holota, Ya. Shylych, H. Derkach, O. Karpenko, A. Gzella, R. Lesyk. Synthesis of 4-(2H-[1,2,4]-Triazol-5-ylsulfanyl)-1,2-dihydropyrazol-3-one via Ring-Switching Hydrazinolysis of 5-Ethoxymethylidenethiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6-one // Molbank. -Vol. 2018 (4), 2018, -M1022. doi.org/10.3390/M1022 (Scopus)
Деркач Г.О., Голота С.М., Труфін Я.О., Сурма Р.С., Соронович І.І., Куцик Р.В., Лесик Р.Б. Дослідження взаємодії 2-іміно-тіазолідин-4-ону з диметилацеталем N,N-диметилформаміду та тріетилортоформіатом // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича / 12-13 квітня, 2018, Харків, Україна, -С. 43
Кричковская А. М., Паращин Ж. Д., Заярнюк Н. Л., Лобур И. П., Новиков В. П., Хоменко Е. И. Социальные аспекты и практика решения проблем фармации в Украине // Recipe. – 2018. – Т. 21, № 4. –   С. 501–507.
Кричковская А., Заярнюк Н., Хоменко Е., Полиш Н., Журахивская Л., Новиков В. Фармацевтический менеджмент: Исследование становления и развития передовых производителей лекарственных средств // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 2. –   С. 19–26.

A. Cherkas, P. Eckl, F. Gueraud, O. Abrahamovych, V. Serhiyenko, O. Yatskevych, M. Pliatsko, S. Golota. Helicobacter pylori in sedentary men is linked to higher heart rate, sympathetic activity, and insulin resistance but not inflammation or oxidative stress // Croatian Medical Journal. –2016. –Vol. 57, № 2. –P. 141-150. (Scopus)
A. Cherkas, P. Eckl, F. Gueraud, O. Abrahamovych, V. Serhiyenko, O. Yatskevych, M. Pliatsko, S. Golota. H. pylori in sedentary males is linked to higher heart rate, sympathetic activity and insulin resistance but not inflammation or oxidative stress // Bridges in Life Sciences 11th Annual Scientific Conference. April 7-10 2016, Prague, Czech Republic. – P.36.
A. Pyrih, G. den Hartog, S. Golota, A. Bast, R. Lesyk. Antioxidant activity of some 4-thiazolidinone derivatives. // IX International meeting “From Molecular to Cellular Events in Human Pathologies”, 19–22 September 2016, Lviv, Ukraine. Р.18
Andrii Lozynskyi, Sergii Golota, Borys Zimenkovsky, Dmytro Atamanyuk, Andrzej Gzella, and Roman Lesyk. Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-carbaldehydes // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. –2016. –Vol. 191, № 9. –P. 1245-1249. (Scopus)
Derkach G.О., Golota S.М., Zasidko V.V., Soronovych I.І., Kutsyk R.V., Lesyk R.B. Synthesis and study of antimicrobial properties of 5-R,R'-aminometylene derivatives of thiazolidine-2,4-dione and 4-thioxothiazolidine-2-one // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – т.14, вип. 3(55). -2016. -С.32-37.
Golota S., Derkach G., Trufin Ya., Shylych Ya., Soronovych I.,  Kutsyk R., Lesyk R. Search for biologically active molecules among thiazolidin-4-(thi)one derivatives with 5-aminomethylene moiety. // Матеріали XXІV Всеукраїнської конференції з органічної хімії, 13-19 вересня 2016, Полтава, Україна. -С.288.
S. Golota, I Sydorenko, R. Surma, A. Gzella, R. Lesyk. Structure analysis of the products of one-pot synthesis of 5-aryl/heterylidene-2-(2-hydroxyethyl- and 3-hydroxypropylamino)-thiazol-4-ones via catalytic aminolysis // 58 Konwersatorium Krystalograficzne Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego 22-24 VI 2016, Wrocław,  Poland. –P. 215-216.
S. Golota, Ya. Trufin, Ya. Shylych, G. Derkach, V. Zasidko, R. Kutsyk, R. Lesyk. Search for antibacterial and antifungal agents among 4-thiazolidinones and related heterocycles. Screening results and perspectives // Bridges in Life Sciences 11th Annual Scientific Conference. April 7-10 2016, Prague, Czech Republic. – P.22
Senkiv J.V., Golota S.М, Irving J.A., Lesyk R.B., Stoika R.S. Evaluation of putative cannabinoid ligands as novel modulators of neuronal function // Bridges in Life Sciences 11th Annual Scientific Conference. April 7-10 2016, Prague, Czech Republic. – P.18.
Tarnavchyk I., Voronov A., Donchak V. Budishevska О, Kudina О, Khomenko О, Harhay К, Samaryk V. and Voronov S. Synthesis and selfassambling of amphiphilic oligoesters based on pyromellitic acid. Chemistry & Chemical Technology. 2016. Vol. 10, No 2, P. 159-172.
Голота С. М., Данилюк К.Є., Ющенко Т. І., Білик О. В., Чубучна І.І., Лесик Р.Б. Пошук потенційних нестероїдних протизапальних лікарських засобів серед 5-іліден-тіазоло[3,2-b][1,2,4]тріазол-6-онів // “ЛІКИ – ЛЮДИНІ” XXXІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 8 квітня 2016, Харків, Україна. -С.55-56.
Деркач Г. О., Голота С. М., Засідко В. В., Соронович І. І., Куцик Р. В., Лесик Р.Б. Пошук потенційних протимікробних агентів серед 5-R,R’-амінометиленпохідних тіазолідин-2,4-діону та 4-тіоксо-тіазолідин-2-ону // “Фармація ХХІ століття – тенденції та перспективи” матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, 13 – 16 вересня 2016, Харків, Україна. – т. І, С. 21.
Деркач Г., Голота С., Сидоренко І., Труфін Я., Сурма Р., Засідко В., Семенців Г., Соронович І., Куцик Р., Лесик Р. Пошук потенційних протимікробних агентів серед 4-тіазолідин(ті)онів з 5-R,R’-амінометиленовим фрагментом в молекулі //  Матеріали міжн. науково-практичної конф. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» листопад 2016, Тернопіль, Україна. -С.127.
Деркач Г.О., Голота С.М., Засідко В.В., Куцик Р.В., Труфін Я.О., Лесик Р.Б. Вивчення антибактеріальних властивостей в ряду 4-тіазолідинонів: 5-R-амінометиленпохідні 4-тіоксо-тіазолідин-2-ону та 2-(4-оксо-2-тіоксо-тіазолідин-3-іл)-3-феніл-пропіонової кислоти // “ЛІКИ – ЛЮДИНІ” XXXІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 8 квітня 2016, Харків, Україна. -С.67-68.
С. М. Голота, І. І. Чубучна, І. І. Соронович. Значення концепції біоізостеризму в сучасному дизайні лікарських засобів // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. -вип. 8., -2016. -С.41-51.

Andriy Cherkas, Orest Abrahamovych, Sergii Golota, Armen Nersesyan, Christoph Pichler, Victoria Serhiyenko, Siegfried Knasmüller, Neven Zarkovic, Peter Eckl. The correlations of glycated hemoglobin and carbohydrate metabolism parameters with heart rate variability in apparently healthy sedentary young male subjects // Redox Biology. - № 5. -2015. –Р.301-307. (Scopus)
Golota S.M., Surma R.S., Semenciv G.M., Lesyk R.B. One-Pot Synthesis of 5-aryl/heterylidene-2-(2-hydroxyethylamino)- and 2-(3-hydroxypropylamino)-4-thiazolidinones as Potential Bioactive Molecules // VII International Conference. Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles. -9-13 November, 2015. Kharkov. –P-1.
S. Golota, Ya. Trufin, Ya. Shylych, G. Derkach, R. Kutsyk, B. Zimenkovsky, R. Lesyk. 5-Ethoxymenylidene moiety as a useful tool for design of biologically active molecules among 4-thiazolidinone derivatives // in "Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology" ed. Volodymyr Novikov, Lviv.: Lviv Polytechnic Publishing House, 2015, p. 71-75.
S.M. Golota, K.E. Danylyuk, T.I. Yurshchenko, N.I. Voloshchuk, O.V. Bilyk, R.B. Lesyk. The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. –т.13, вип. 3(51). -2015. -С.15-20.
Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Дончак В. А., Будішевська О. Г., Кудіна О. О., Хоменко О. І., Воронов С. А. Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти [Електронний ресурс]. Полімерний журнал. 2015. Т. 37. № 4. С. 408-415.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2015_37_4_15.

Andriy Cherkas, Sergii Golota. An intermittent exhaustion of the pool of glycogen in the human organism as a simple universal health promoting mechanism // Medical Hypotheses. –2014. –Vol. 82 (3). –P. 387-389. (Scopus)
Хоменко О.І., Кудіна О.О., Бубен Р.Г., Будішевська О.Г., Воронов А.С., Воронов С.А. Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у воді // Вісник НУ “Львівська полі-техніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787 – С. 374-382.Навчально – методична робота

Ривюк М.І, Методичні вказівки до практичних занять з патентознавства для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) спеціальності 7.110201 „Фармація”. — Львів,  2015. — 25 с.


Виховна робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо, зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами