Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Міжнародна співпраця

Зідно чинного двостороннього доовору між нашим навчальним закладом та Беланським шпиталем у м. Варшава 19 студентів IV курсу медичного факультету проходять виробничу лікарську практику
Львівський медичний інститут з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах. Найкращі науковці, викладачі, студенти ЛМІ, презентуючи свої наукові роботи, з успіхом представляють свій заклад міжнародній та українській освітянській спільноті.

Участь в таких виставках допомагає налагодженню тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, підвищує якість освіти за рахунок обміну освітніми технологіями.
Одним з показників ефективної діяльності інституту є міжнародна інтеграція освіти. Адже процес інтернаціоналізації освіти, особливо медичної, відкриває вищий навчальний заклад для обміну знаннями. Якщо вищий навчальний заклад прагне бути провідним джерелом якісної освіти, то він включається в міжнародне освітнє середовище з допомогою освітніх проектів і навчальних програм, форумів, круглих столів та презентацій.

Міжнародна діяльність Львівського медичного інституту спрямована на пошук та реалізацію нових академічних можливостей для додаткового наукового зросту його студентів та працівників, отримання інформації про новітні технології, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України, як перспективної освітньої та медико-соціальної спільноти в світі.

Посилення впливу світових і європейських цінностей на академічну та наукову частину роботи інституту сприяє створенню додаткових можливостей у всіх напрямах активності нашого навчального закладу.

Програма розвитку міжнародної діяльності Львівського медичного інституту - визначає мету, принципи та організацію заходів з міжнародного співробітництва в інституті. Вона є базою для майбутнього і поточного планування роботи по міжнародній співпраці, вирішення кадрових питань управління міжнародною діяльністю інституту.

Завданнями програми є:
- розширення діяльності інституту у перспективних міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;
- підвищення якості підготовки кадрів для зарубіжних країн і за рахунок цього – підвищення авторитету Львівського медичного інституту на світовій та українській науковій ниві;
- обмін досвідом з світовими медичними навчальними закладами;

На сьогодні міжнародна діяльність Львівського медичного інституту охоплює такі аспекти:
- міжнародна студентська мобільність, що передбачає зокрема навчання на базі нашого закладу студентів з Польщі на факультеті “Фармація”, зокрема укладена угода про співпрацю між лікувально-профілактичними та навчальними закладами Польщі та Словаччини.
- участь у різноманітних навчальних програмах, виставках, конференціях, симпозіумах, зокрема участь у щорічному міжнародному форум “Інноватика в сучасній освіті” та міжнародній виставці закордонних навчальних закладів “World Edu”, міжнародній науково-практичній конференції “Співпраця Україна-Литва” під егідою НАТО в рамках договору співпраці з Литовським Університетом наук здоров’я та Республіканською клінікою Литви, міжнародній конференції “XXIX - ті читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько - Варшавської філософської школи К.Твардовського” у якій обмінювались досвідом з колегами з багатьох міст Польщі, Румунії, та багато інших заходів.
- науково-дослідна робота, в результаті реалізації якої наші стеденти відвідують заклади надання медичної допомоги , проходять медсестринську практику у лікарні “Kutnowski Szpital Samorządowy” у відділені внутрішні хвороб
- обмін культурними цінностями;

Очікувані результати програми та перспективи розвитку співпраці

1. Найширше використання усіх можливостей і активів інституту для досягнення результатів по всіх векторах і аспектах міжнародної діяльності;
2. Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для реалізації розвитку інформаційної інфраструктури міжнародної співпраці та створення взаємозв'язків між комунікаційною системою закладів інших країн та інституту;
3. Розширення міжнародних зв’язків, необхідних для покращення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи інституту.
4. Підвищення якості підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а також розширення світогляду шляхом їх професійного зростання та підвищення медико – академічної свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах.
5. Активізація роботи по вступу інституту у міжнародні освітні компанії, організації, програми.
6. Розповсюдження рекламної інформації про наукові, медичні, культурні здобутки та досягнення інституту серед міжнародних асоціацій, закладів - партнерів;
7. Розширення географії міжнародного співробітництва інституту за рахунок підписання договорів про міжнародне співробітництво з освітніми і науковими установами та підвищення результативності міжнародного співробітництва на рівні кафедр, факультетів, інституту в цілому.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами