Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра внутрішньої медицини № 2

Завідувач кафедри

Циснецька Аліна Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Кафедра створена у 2007 році. З початку заснування, до 2018 року її очолював - Фрайт Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор – автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, 3-х патентів, 2-х авторських свідоцтв на винахід.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Вивчення впливу деяких фармакологічних засобів (кофеїну, ефедрину) на перебіг гіпертонічної хвороби та показів для їхнього застосування.
- Опрацювання механізмів формування, лікування та профілактики легеневого серця у хворих на туберкульоз легень.

Положення про кафедру внутрішньої медицини №2 ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 3 доктор наук
- 2 професори
- 7 кандидати наук
- 1 старший науковий співробітник
- 4 доцени
- 3 асистент

Циснецька Аліна Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Фрайт Володимир Михайлович – доктор медичних наук, професор
Дзісь Роман Петрович – доктор медичних наук., старший науковий співробітник
Плєшанов Євген Валентинович – доктор медичних наук, професор
Ворожбит Богдан Степанович – кандидат медичних наук, доцент
Невзгода Олександр Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент
Грицай – Маланіч Евеліна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент
Дукач Василь Антонович – кандидат медичних наук, доцент
Лерчук Ірина Юріївна – кандидат медичних наук
Савран Володимир Володимирович – кандидат медичних наук
Онищук Юлія Іванівна – кандидат медичних наук
Пілецька Ірина Ярославівна – асистент
Шпак Іванна Юріївна – асистент
Собіль Катерина Степанівна – асистентПерелік дисциплін

Виробнича практика (лікарська IV мед.)
Виробнича практика (лікарська V мед.)
Внутрішня медицина (медичний факультет)
Дерматологія, венерологія
Ендокринологія
Загальна практика (сімейна медицина)
Інфекційні хвороби
Інфекційні хвороби з ВІЛ- інфекцією
Клінічна фармакологія
Курс за вибором ( Косметична хімія)
Курс за вибором (Основи клінічної медицини)
Курс за вибором (Основи практичної косметології)
Медична психологія
Онкологія
Професійні хвороби
Психіатрія, наркологія
Радіаційна медицина
Радіологія
Фтизіатрія


Наукова робота:

Свідоцтва та патенти

Патент на корисну модель № 128663 « Спосіб лікування екстракорпоральної гіпертермії крові при лікуванні ексудативних плевритів неспецифічногоґенезу, зареєстровано 25.09.2018р., Невзгода О.А.
Патент на корисну модель № 128664 «Спосіб екстракорпоральної гіпертермії крові при лікуванні ексудативних плевритів туберкульозногоґенезу», зареєстровано 25.09.2018р. Невзгода О.А.
Спосіб лікування хворих на рак середнього грудного відділу стравоходу в ранньому післяопераційному періоді.  Патент на корисну модель №126369, Україна МПК (2018.01) А61К 31/047 (2006.01) А61М 5/14 (2006.01) А61Р 35/00; заявл. 26.02.2018; опубл. 11.06.2018, Бюл. №11. 4с. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Деркач Ю.В., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Красівська В.В., Богуцький В.І., Дзісів М.П., Карпович Є.П., Чабан В.Є., Івасик В.В.
Влияние комплексного инфузионного препарата полифункционального действия на водно-электролитный обмен у больных после субтотальной резекции желудка Международный научно-практический журнал «Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа» 2017, том 3, №1. - С. 38-43. 5 с. Примак С.В., Дзись Б.Р., Новак В.Л., Евстахевич И.И., Дзись Р.П.
Свідоцтво на науковий твір «Феномен ультраструктурної трансформації базального шару капілярів при цукровому діабеті. Автори Зербіно ДД, Кияк Ю.Г., Плешанов Є. В., Багрій М. М. 2017 р.
Спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді. Патент на корисну модель №119120, Україна МПК (2017.01) А61К 31/047 (2006.01 А61М 5/14 (2006.1) А61Р 7/00 А61Р 35/00; заявл.10.04.2017; опубл.11.09.2017, Бюлетень №17. 4с. Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Деркач Ю.В., Дзісів М.П., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Застосування інфузійного комплексного препарату Сорбілакт поліфункціональної дії. Патент на корисну модель №111138, Україна МПК (2016.01) А61К 9/08 (2006.01) А61К 31/00 А61/К 33/14 (2006.01) А61Р 1/00; заявл.06.04.2016; опубл.10.11.2016, Бюл. №21. 6с. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Патент  на корисну модель №108861 «Спосіб лікування емпієми плеври з проведенням екстракорпоральної гіпертермії крові», зареєстровано 25.07.2016р., Невзгода О.А.
Патент на корисну модель №108099 «Спосіб комплексного лікування онкопатології легень, ускладненої запальними процесами, методом екстракорпоральної гіпертермії крові», зареєстровано 24.06.2016р., Невзгода О.А.
Спосіб інфузійної терапії у хворих на рак кардіального відділу шлунка в ранньому післяопераційному періоді. Патент на корисну модель №93846, Україна МПК (2014.01) А61Р 1/00; заявл. 07.04.2014; опубл.27.10.2014, Бюл. №20. 6с. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Інфузійна терапія у хворих після проксимальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді.  Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в системі охорони здоров’я.- Випуск 4 №182 з проблеми «Гематологія та трансфузіологія»: рішення проблемної комісії протокол  № 1 від 01.03.2013 року.- Надруковано в 2015 році. 4с. Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Дзісь Р.П., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П.
Метод лікування хворих після гастректомії одночасно зі спленектомією Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в системі охорони здоров’я.- Випуск 8 №228 з проблеми «Гематологія та трансфузіологія»: рішення проблемної комісії протокол №2 від 24.06.2011 року. – Надруковано в 2013 році. 4с. Примак С.В., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дорошенко Л.Г., Дзісь Б.Р.
Методика застосування інфузійної терапії в онкологічних хворих на рак стравоходу після резекції стравоходу в ранньому післяопераційному періоді Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в сфері охорони здоров’я.- Випуск 1 №32 з проблеми «Гематологія та трансфузіологія»: рішення проблемної комісії протокол №3 від 09.11.2012 року. - Надруковано в 2013 році. 4с. Примак С.В., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дорошенко Л.Г., Дзісь Б.Р.
Спосіб лікування онкологічних хворих на рак антрального відділу і тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді. Патент на корисну модель №85394, Україна МПК (2013.01) А61В 17/00 А61Р 35/00; заявл.30.04.2013; опубл.25.11.2013, Бюл.№22. 7с. Примак С.В., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Б.Р., Стасишин О.В., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П.
Монографії
Дзісь Р.П. Внутрішньовенне харчування у лікуванні хворих після субтотальної резекції шлунка та гастректомії. - Монографія.- Наукове видання.- Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. - 92 с.
Публікації
Інфузійна терапія з застосуванням комплексного препарату Сорбілакт поліфункціональної дії у хворих після субтотальної резекції шлунка / V Ювілейний міжнародний медичний конгрес впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.-Київ, 19-21 квітня 2016. - С.70. 1с. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Інфузійна терапія із застосуванням препарату на основі ксилітолу для нормалізації біохімічних показників крові у хворих на рак антрального відділу шлунка після субтотальної резекції шлунка / Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії.- 6-7 жовтня 2016.- Київ.-2016.- С.89. 1с.  Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Деркач Ю.В., Карпович Є.П., Івасик В.В.
Інфузійна терапія у хворих на рак шлунка після операції гастректомії у ранньому післяопераційному періоді / Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії.- 6-7 жовтня 2016.- Київ.- 2016.- С.90. 1с.  Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Деркач Ю.В., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Застосування інфузійного препарату на основі сорбітолу для нормалізації водно-електролітного обміну в онкологічних хворих після резекції стравоходу в ранньому післяопераційному періоді / Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії.- 6-7 жовтня 2016.- Київ.- 2016.- С.127-128. 2 с.  Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Деркач Ю.В., Карпович Є.П.
Інфузійна терапія у хворих на рак кардіального відділу шлунка після проксимальної резекції шлунка у ранньому післяопераційному періоді / Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії.- 6-7 жовтня 2016.- Київ.- 2016.- С.128. 1с.  Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Деркач Ю.В., Карпович Є.П.
Застосування інфузійного препарату Реосорбілакт для нормалізації біохімічних показників у плазмі крові хворих після резекції стравоходу V Ювілейний міжнародний медичний конгрес впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.-Київ, 19-21 квітня 2016р.- 1с. Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Фецич Т.Г., Євстахевич І.Й., Дзісь Р.П., Дзісів М.П., Карпович Є.П., Івасик В.В.
Застосування інфузійного гіперосмолярного препарату для корекції водно-електролітного обміну в хворих після гастректомії зі спленектомією Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові».- Випуск 38.- Київ: МПБП «Гордон», 2015.- С. 373-374. 2с. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Застосування інфузійного препарату Реосорбілакт для корекції водно-електролітного обміну в хворих після проксимальної резекції шлунка ІV Міжнародний медичний конгрес впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.-Київ, 15-17 квітня 2015.- 1с. Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., Дзісь Р.П., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Інфузійна терапія з застосуванням препарату Реосорбілакт для нормалізації біохімічних показників крові у хворих після субтотальної резекції шлунка / ІV Міжнародний медичний конгрес впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.- Київ, 15-17 квітня 2015.- 1с.  Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Євстахевич І.Й.,  Дзісь Р.П., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
Дукач В. А.,  Мриглоцький М.М., Кравець А.І., Дукач Р.В. Лікування хворих з пухлинами носоглотки і приносових пазух в ІІІ та ІУ стадіях.- Українські медичні вісті, 2013, т. 10, число 1-4, 408, с. 249. ХІІ з’їзд ВУЛТ-2013.
Дукач В. А., Созанський Ю.С., Дукач О.Р. Променева терапія больового синдрому у хворих на рак грудної залози з кістковими метастазами.- Українські медичні вісті, 2013, т. 10, число 1-4, 409, с. 250. ХІІ з’їзд ВУЛТ-2013.


Навчальна робота

Підручники та посібники

Красний М.Р., Вергун А.Р. Плешанів Є.В. Комплексне лікування деструктивого поліоніхомікозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з вторинним вростанням нігтів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. “Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань” м. Львів. 2018. с. 34-37.
Плешанов Є.В., Кіхтяк О.П., Красний Р.М., Плешанова О.Є. Гемореологічні порушення при діабетичній ангіопатії у хворих на хворих на цукровий діабет 2-го типу. Матеріали всеукраїнської науковово-практичної конференції з міжнародною участю. “Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань” м. Львів. 2018. с.52.
Kikhtyak О.Р., Urbanovych А.М., PleshanoyY.V.et al. Conceptual endocrilogy. Lviv. 2017. P.216. Посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів (на англійській мові). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації... (31/11-10290 від 04.07 2014).
Грицай-Маланіч Е.М, Стадник О.Є.  ‘’Львівське Лікарське Товариство 1867-1939’’/Towarzystwo Lekarskie Lwowskie 1867-1937 матеріали ІХ Конгресу Світової Федерації Полонії Медичної 2016р
Виноград Н, Грицай-Маланіч Е. „Внесок польських вчених у становлення медичної мікробіології та епідеміології Галичини у довоєнний час” / ”Wkład polskich naukowców w tworzeniu mikrobiologii medycznej i epidemiologii w Galicji przed wojną” матеріали ІХ Конгресу Світової Федерації Полонії Медичної,  2016 р.
Ворожбит Богдан, Гриник Богдана, Бельдій Владеліна.-«Інфекційні ураження слизової оболонки порожнини рота та профілактика інфекційних хвороб у практиці стоматолога».Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Львівський медичний інститут. Львів-2015. -37 с.
Плешанов Є.В., Регеда М.С., Кіхтяк О.П. Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія Львів. « Атлас». 2014. 279. с.
Циснецька А.В. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря / за редакцією Є.Х. Заремби та А.В. Циснецької/ авторський колектив Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., Климишина С.О.-Навчальний посібнік з грифом ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України та Академії наук вищої освіти.-Львів: 2014. – 184 с., іл.
Методичні вказівки
Циснецька А.В. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу медичного ф-ту. Модуль I. / Навчально- методичний посібник для студентів 4 курсу медичного ф-ту – Львів, ТзОВ «ЛМІ», підрозділ оперативного друку – 2018.- 118 с.
Циснецька А.В. Курація дерматологічного хворого. / Методичні вказівки для студентів медичного факультету, 4 курсу, спеціальності „Лікувальна справа”. – тзов «ЛМІ». - Підрозділ оперативного друку – 2018 – 12 С.
Пропедевтика внутрішньої медицини за ред.. проф. О.Г.Яворського. Видання четверте,виправлене і доповнене  Децик Ю.І., Яворський О.Г.,Нейко Є.М.,Пиріг Л.А., Дутка Р.Я.,Мельник Г.І., Грицай-Маланіч Е.М.,Короткий В,В.,Гельнер З.А., Білецька Г.О. ВСВ Медицина 2018
Лерчук І.Ю. «Методичні вказівки для практичних занять з психіатрії та наркології  для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю.  «Методичні вказівки для самостійних занять з психіатрії та наркології для студентів 4-курсу стоматологічного та  медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. «Конспекти лекцій з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. «Щоденник практичних навичок» з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. «Алгоритм для підготовки відповідей до «Щоденника практичних навичок»» з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. « 105 таблиць « з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. « Путівник до розуміння МКХ – 10 « з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. « Словник означень з термінології по психіатрії та медичній психології» з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. « Російсько-український словник» для підготовки до занять з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Лерчук І.Ю. « Тести» з дисципліни «психіатрія та наркологія « для студентів 4-курсу стоматологічного та медичного факультетів», Львівський медичний інститут, 2018 р.
Пілецька І.Я. «Методичні вказівки для практичних занять з професійних хвороб для студентів 5-курсу медичного факультету», Львівський медичний інститут, 2017р.,34 стор.
Циснецька А.В. / Клімішина С.О., Сметаніна К.І., Циснецька А.В. / Технологічні аспекти виготовлення лікарських косметичних засобів в умовах аптек. Методичні рекомендації для провізорів – слухачів курсів ПАЦ, інтернів, студентів, фахівцям у галузі фармації та косметології.-Львів – 2016.-30 с.
Пропедевтика внутрішньої медицини за ред.. проф. О.Г.Яворського. Видання четверте,виправлене і доповнене  Децик Ю.І., Яворський О.Г.,Нейко Є.М.,Пиріг Л.А., Дутка Р.Я.,Мельник Г.І., Грицай-Маланіч Е.М.,Короткий В,В.,Гельнер З.А., Білецька Г.О. ВСВ Медицина 2016
Невзгода О.А. Методичні рекомендації «Клінічна класифікація туберкульозу» 2015р. для англомовних студентів.
Невзгода О.А.  Методичні рекомендації «Первинний та вторинний туберкульоз легень» 2015р. для англомовних студентів.
Ворожбит Б.С.  «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інфекційні  хвороби» для студентів 5-курсу медичного факультету», Львівський медичний інститут,2014р.,118 стор.
Невзгода О.А.  Методичні рекомендації «Інструментальні методи обстеження тора кальної патології» 2014р.
Невзгода О.А.  Методичні рекомендації «Гнійна патологія легень» 2014р.
Циснецька А.В. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу стоматологічного ф-ту. Модуль I. / Навчально- методичний посібник для студентів 4 курсу стоматологічного ф-ту – Львів, ТзОВ «ЛМІ», підрозділ оперативного друку – 2014.- 118 с.
Ворожбит Б.С. «Методичні вказівки для практичних занять з інфекційних хвороб для студентів 4-курсу стоматологічного факультету», Львівський медичний інститут, 2013р.,30 стор.;
Ворожбит Б.С. «Методичні вказівки для самостійних занять з інфекційних хвороб для студентів 4-курсу стоматологічного факультету», Львівський медичний інститут, 2013р.,30 стор.;
Пропедевтика внутрішньої медицини за ред.. проф. О.Г.Яворського.  Децик Ю.І., Яворський О.Г.,Нейко Є.М.,Пиріг Л.А., Дутка Р.Я.,Мельник Г.І., Грицай-Маланіч Е.М.,Короткий В,В.,Гельнер З.А., Білецька Г.О. ВСВ Медицина 2013
Невзгода О.А.  Методичні рекомендації «Функціональні методи дослідження- спірографія» 2013р


Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами