Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

 

 

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Завідувач кафедри

Федоров Юрій Володимирович - доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Діагностика та лікування швидко прогресуючого атеросклерозу та його ускладнень.
- Механізми розвитку, діагностика та лікування склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця.
- Розробка наукових підходів до діагностики та лікування хворих на аутоімунні хвороби та набуті імунодефіцити.

Положення про кафедру внутрішньої медицини №1 ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 3 доктор наук
- 2 професори
- 6 кандидати наук
- 1 старший науковий співробітник
- 3 доцени
- 1 асистент

Федоров Юрій Володимирович завідувач кафедри, д.мед.н., проф.
Лаповець Любов Євгенівна д.мед.н., проф.
Масляк Звенислава Володимрівна д.мед.н., ст.н.сп.
Гельнер Звенислава–Юлія Андріївна к. мед.н., доц.
Карпінська Тетяна Георгіївна к.мед.н., доц.
Король Ганна Миколаївна к.мед.н., доц.
Добрянський Степан Боданович к.мед.н.
Толстяк Ярослав Федорович., к.мед.н.
Федець Анела Богданівна к.мед.н.
Поріцька Оксана Василівна асистентПерелік дисциплін

Внутрішня медицина (стоматологічний факультет)
Клінічна імунологія
Клінічна імунологія та алергологія
Курс за вибором (Актуальні питання паліативної медицини)
Лабораторна діагностика
Неврологія
Неврологія, в т.ч. нейростоматологія
Пропедевтика внутрішньої медицини


Наукова робота:

Akimova V.M., Lapovets L.E. Systemic effects of inflammation in acut eand chronic abdominal diseases // Fiziol. Zh. 2018; 64(2): 47-53. DOI: https://doi.org/10.15407/fz64.02.047Метаболічний синдром та чоловічебезпліддя /  Козопас Н.М., Максимюк Г.В., Лаповець Л.Є.,Одноріг Л.О. // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип.2 (144). – С.26-30 (https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-2-(144),-2018/10705) /DOI 10.29254/2077-4214-2018-2-144-26-30
Clin. Exp. Immunol. – 2015. – Vol.179. - P.17-23.
DesialylationofDyingCellswithCatalyticallyActive Antibodies Possessing Sialidase Activity Facilitates their Clearance by Human Macrophages  /Tomin A., Dumych T., Tolstyak Y., [et al.]//
Drach J, HuangH, Belch A,Farber C, Bosly A, Novak J, Zaucha J,   Dascalenscu A, Bunworasate U, Masliak Z, Vilchevskaja K, Robak T, Pei L,Rooney B,vande Velde H,Cavalli E. Efficacy and safety of frontline rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine and prednisolone  plus bortezomib  (VR-CAP) or vincristine (R-CHOP) in a subset of newly diagnosed mantle cell lymphoma patients medically eligible for transplantation in the randomized, phase 3 LYM 3002 study. LeukLymphoma, 2018,Jan17: P 1-8.
Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Tetyana Karpinska Current status of nursing education in Ukraine // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017. 2017.
J.A.Burger, A.Tadeschi, P.M Barr, T.Robak, C.Oven, P.Ghia, O.Bairey, P.Hillmen, N.L.Bartlett, Ji.Li, D.Simpson, S.Grosicki, S.Devereux, H.McCarthy,, S.Coutre, H.Quanck, G.Gaidano, Z.Maslyak, et 17 other autors. Ibrutinib as initial therapy for patients with chronic lymphocytic leukemia.  N. Eng. J. Med. 2015, Dec.6:373 (25):  2425-37.
J.A.Burger, A.Tadeschi, P.M Barr, T.Robak, C.Oven, P.Ghia, O.Bairey, P.Hillmen, N.L.Bartlett, Ji.Li, D.Simpson, S.Grosicki, S.Devereux, H.McCarthy,, S.Coutre, H.Quanck, G.Gaidano, Z.Maslyak, D.Satevens, A.Janssens, F.Offner, J.Mayer, M.o Pwyer, A.Hellmann, A.Schuh, T-Siddigi, F.Clow, L.Styles, D.Janes, T.Kipps.  Ibrutinib as initial therapy for patients with chronic lymphocytic leukemia. Clinical Lymphoma, Myeloma, Leukemia. 2016, V16, S2. P. S45-S46.
Ph.Moreau, H. Pylypenko, S.Grosicki, Ie.Karamanesht, X.Leleu, G.Rekhtman, Z.Masliak, R.D.L.Esseltine, H.Feng, W.Deraedt, H.v.d.Velde, B.B.Arnuff. Subcutaneus versus intravenous bortezomib in patients with relapsed multi.ple myeloma: subanalysis of patients with renal impairment in the phase III MMY-3021 study.  Haematologica, 2015, 100 , (5): P.207-210.
R.Y. Lozynskyy, M.R. Lozynska, Y.V. Hontar, N.L. Huleyuk, Z.V. Maslyak, V.L. Novak. Study of Specifically Stimulated Venous Blood and Non-Stimulated Bone Marrow with Different Cytogenetic Methods in Patients with Myelofibrosis. Experimental Oncology. – 2016. - №1 –С. 40-44.
Robak T, Burger IA, Tedeshi A, Barr PM, Owen C, Bairey O, Hillmen P, Simpson D, Grosicki S, Devereux S, McCarthy H, Coutre SE, Quarch H, Gaidano G, Maslyak Z, Stevens DA, Moreno C, Gill DS, Finn IW, Gribben IG, Makatrin A, Cheng M, Ctyles L, James DF,Kipps TJ, Ghia P. Single-agent ibrutinib versus chemoimmunotherapy regimens fod treatment-naïve patients with chronic lymphocytic leukemia: a cross-trial comparison of phase 3 studies. – Am. J. Hematol., 2018, V.93 (11): P 1402-1410 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Two-Step  Chromatography  Purification of IgGsPossessing  Sialidaseactivity from Human Blood Serum /Yu. Kit, R. Bilyy, Ya. Tolstyak [et al] // Chromatography. – 2015. – Vol.29. - P. 328-332.
Вивчар Р.Я., Лаповец Л.Е.Состояние гуморального звена иммунитета у пациентов с рассеянным склерозом // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2018. – № 1. – С. 94 – 98.
Виговська О.Я.,Виговська Я.І., Шалай О.О.,Лукавецький Л.М.,Войціцький Ю.В., Шевченко Л.В.,Масляк З. В. Хронічна лімфоцитарна лейкемія у людей похилого та старечого віку: власний досвід// Львівський клінічний вісник. Український спеціалізований науково - практичний журнал №1 (17) 2017. – С. 26 -31.
Виговська Я.І., Пеленьо Н.В., Масляк З.В., Євстахевич Ю.Л., Виговська О.Я., Логінський В.Є.. Віддалені результати лікування хворих на волосистоклітинну лейкемію// Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові», Випуск 38, Київ, 2015, с361-362.
Вихтюк Т. І., Лаповець Л.Є. Визначення вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у пацієнтів із інфекцією області хірургічного втручання після реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – № 1 (том 1). – С. 113-117
Гельнер З.А. Біофлавоноїди в корекції депресивних станів / З.А. Гельнер // Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 17-18 квітня 2015 року). – Ужгород, 2015. – С. 288–289.
Гельнер З.А. Вплив квертину на функціональну активність моноцитів макрофагів крові у хворих на хронічній пієлонефрит ХПН в активній фазі захворювання / З.А. Гельнер // XV конгрес СФУЛТ, (Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.) : матеріали конгресу. – Чернівці ; Київ ; Чікаго, 2014. – С. 260
Гельнер З.А. Досвід застосування Рафахоліну Ц при дискінезії жовчовивідних шляхів (ДЖШ) за даними міського гастроентерологічного відділення № 1 5-ї клінічної лікарні м. Львова / З.А. Гельнер // Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 17-18 квітня 2015 року). – Ужгород, 2015. – С. 284–285.
Гельнер З.А. Досвід застосування фітопрепарату альтабор в лікуванні не госпітальних пневмоній / З.А. Гельнер // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2018 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – С. 75
Гельнер З.А. Доцільність застосування ларнаміну в лікарні хворих з алкогольним хронічним гепатитом / З.А. Гельнер // XVІ конгрес СФУЛТ, (Берлін – Київ, 18-23 серпня 2016 р.) : матеріали конгресу. – Берлін – Київ, 2016. – С. 78
Гельнер З.А. Доцільність застосування препарату гепатокс в лікуванні хворих з алкогольним хронічним гепатитом АХГ / З.А. Гельнер // XV конгрес СФУЛТ, (Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.) : матеріали конгресу. – Чернівці ; Київ ; Чікаго, 2014. – С. 228
Гельнер З.А. Ефективність імунопатогенетичної терапії при хронічному піелонефриті / З.А. Гельнер // Матеріали ІX міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини». – Ужгород, 2016. – С. 214–215.
Гельнер З.А. Ефективність симбіотика Precma в комплексному лікуванні хронічного піелонефриту / З.А. Гельнер // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2018 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – С. 303
Гельнер З.А. Ефективність ферментної терапії у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит / З.А. Гельнер А.Б. Новосад, Р.С. Івасівка, П.Р. Крив'як // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – С. 296
Гельнер З.А. Ефективність хронокорекції нейроендокринної дезінтеграції при бронхіальній астмі / Р.С. Івасівка, З.А. Гельнер, А.Б. Новосад // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – С. 314–317
Гельнер З.А. Застосування ксилату і стеателю в комплексному патогенетичному лікуванні хронічного вірусного гепатиту С / З.А. Гельнер // Матеріали ІX міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини». – Ужгород, 2016. – С. 249–250.
Гельнер З.А. Застосування легальну при функціональних захворюваннях органів травлення / З.А. Гельнер // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2018 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – С. 79
Гельнер З.А. Інфузійна терапія ксилатом в комплексному патогенетичному лікуванні стеатозу печінки при хронічному гепатиті В / А.Б Новосад, М.М. Буфан, З.А.Гельнер, Р.С. Івасівка // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – С. 333
Гельнер З.А. Корекція мелатоніном дисбалансу стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих факторів у хворих на бронхіальну астму / З.А. Гельнер // XVІ конгрес СФУЛТ, (Берлін – Київ, 18-23 серпня 2016 р.) : матеріали конгресу. – Берлін – Київ, 2016. – С. 66
Гельнер З.А. Оптимізація лікування хронічних запальних захворювань кишківника при їх коморбідності / З.А. Гельнер // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2018 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – С. 313
Гельнер З.А. Оцінка ефективності використання препарату «Проксіум» у пацієнтів з гастроезофагальною рефлексною хворобою / З.А. Гельнер // Матеріали ІX міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини». – Ужгород, 2016. – С. 195–196.
Гельнер З.А. Про доцільність застосування «холелесану» при хронічному некалькульозному холециститі та дискінезії жовчовивідних шляхів за даними міського гастроентерологічного відділення №1 5-ї клінічної лікарні м. Львова / З.А. Гельнер, А.Б. Новосад, Р.С. Івасівка, О.М Матущак, В.В. Короткий, П.Р. Крив’як // ХVІІ конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / матеріали міжнар.  наук. конґресу, м. Тернопіль, 20-22 верес. 2018 р. / редкол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 111
Гельнер З.А. Пропедевтика внутрішньої медицини / За редакцією професора О.Г. Яворського / З.А. Гельнер // Розділ 10. Кістково-м'язова система. Патологія сполучної тканини. Алергози. Київ «Медицина» 2013. С. 507–520.
Гельнер З.А. Селективні молекули utirose (tm) в лікарні і профілактиці інфекції сечовивідних шляхів / З.А. Гельнер // Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 17-18 квітня 2015 року). – Ужгород, 2015. – С. 291–292.
Гоцко Ю.М., Лаповець Л.Є. Умісті нтерлейкінів у ротовій рідині пацієнтів, протезованих незнімними металокерамічними протезами // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 4. – C. 27-31.
Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г. , Журомський В.С. Реформа в системі охорони здоров'я України: регрес чи поступ? // Internetional Scientific Conference Modern Transformation of economics and management in the era of globalization. –january 28, 2016. – p. 170-172.Карпінська Т.Г.  Формування та особливості державної служби медицини катастроф України та США / Мірус О.Л.,  Фірман В.М., Абашина Н.М.// Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. Наукових праць. – 2013. - №7. – С. 183-188. Фахове видання.
Ексудативний перикардит на тлі герпесвірусної інфекції 6 типу / Лис О.Б., Толстяк Я.Ф. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень.-2017. - №3 - С.897-900. Chopyak V., Fedorov Yu. V.,DuBuske L Drug allergy manifestation may be influenced by the activity of underlying herpes virus infections Тези Европейського конгреса з алергології та клінічної імунології .Женева. J.Allerg Clin Immunol.-2014-Posters 726.-P.137
Інфекційні антитіла до герпесвірусної інфекції 1/2 типу у хворих на системний червоний вовчак / Я.Ф.Толстяк, В.В.Чоп'як, Г.О.Потьомкіна // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: збірник наукових праць.- 2014.- Вип. 26. - С.336-344.
К.Б. Котлярчук, З.В. Масляк, А.С.Лук’янова, А.В. Місюрін, О.М. Цяпка,  Л.М. Лукавецький, І.О. Селіна. Молекулярно-генетичні та цитогенетичні  детермінанти первинної резистентності або втрати відповіді на лікування інгібіторами тирозинкінази  хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію // Медичні перспективи – 2015- т.20,№3.-с. 67-73
Король Г.М. Мультимодальний підхід до діагностики судинної деменції // Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. - №6 (68). – С.  62 -68.
Король Г.М. Мультимодальний підхід до діагностики судинної деменції // Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. - №6 (68). – С. 62 -68.Москва Х. А., Урбанович А. М., Лаповець Л. Є. Мікробіота, як нова мішень патогенетичного лікування цукрового діабету 2 типу //  Проблеми ендокринної патології. – 2018; 4: 85-90.https://www.jpep.endocrinology.org.ua/issues/2018_04/3_4.pdf
Лагода Л.С., Безвушко Е.В., Лаповец Л.Е.Дисбаланс в уровнях содержания секреторного Ig A и Ig G ротовой жидкости детей, которые проживают на территориях с разными уровнями загрязненности // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2018. – № 1. – С. 99– 103.
Лозинський Р.Ю., Вороняк М.І., Полубень Л.О., Дмитренко І.В., Лозинська М.Р., Виговська Я.І, Масляк З.В. Інформативність поєднання молекулярно-ґенетичних і цитоґенетичних методів діаґностики мієлофіброзу  // Львівський клінічний вісник. – 2016. – № 1. – С. 23-16.
М.І.Сімонова, О.Й.Даниш, Х.Р.Сусіда, З.В.Масляк. Прозапальні та проангіогенний цитокіни у хворих на справжню поліцитемію різного профілю ризику// Гематологія і переливання крові: (міжвід. зб.). – Київ- 2017.- Вип. , -С.
Матвієнко О.О., Матвієнко Ю.О., Король Г.М.  Патологія  нервової системи при вагітності. // Феномен людини. Здоровий спосіб життя: Зб. наук. пр. – Львів, 2017. - № 62. – С. 23-33.
О. І Бойко, Я. І. Виговська, О. Й. Даниш, З.В.Масляк. Вплив прозапальних цитокінів (IL-6 та TNF-α) на загальне виживання пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом// Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові». − Київ, 2015. − Випуск 38. − С. 388-390/
О.І. Бойко, Я.І. Виговська, М.І. Сімонова, Н.Я. Томашевська, З.В. Масляк. Прогностичні маркери ефективності імуносупресивної терапії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом Прогностичні маркери ефективності імуносупресивної терапії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом// Scientific Journal «ScienceRise» №9/3 (14). − 2015.− С.30-37.
Особливості взаємозв’язків аутоантитіл до екстрагованих ядерних антигенів та скринінгових ауто антитіл у хворих на системний червоний вовчак / Чоп'як В.В,     Толстяк Я.Ф. // Український ревматологічний журнал. – 2017. - №3 (69).- С.11-14.
Особливості взаємозв’язків аутоантитіл у хворих на системний червоний вовчак із специфічними антитілами цитомегаловірусної інфекції / Толстяк Я.Ф. //Одеський медичний журнал. –2014. - №2. - С. 52-54.
Синдром Еванса при системному червоному вовчаку/ ТолстякЯ.Ф. //Молодийвчений.-2016. - №8- C. 127-130.
Федоров Ю.В. Антигравітація телеос-терапії. Л:.- 2015.- 82с.
Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. Монографія. Львів.: ЛНМУ.- 2017.- 294с
Федоров Ю.В. Ідіопатичні захворювання та пошкодження провідної системи серця: що нового? - Серце і судини. - 2017.- № 2 .- С.12-15.
Федоров Ю.В. Склеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця. Монографія, друге видання. Львів: 2013. - 210с.
Цяпка О.М., Лещук О.В., Лук’янова А.С., Лукавецький Л.М., Масляк З.В. Лікування множинної мієломи бортезомібом: досвід одного центру// // Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові». − Київ, 2015. − Випуск 38. − С. 483-485.
Эбштейна-Барр вирусная инфекция при системной красной волчанке / Я.Ф. Толстяк // Клиническая медицина Казахстана. - 2014. - №1.- С.18-24.


Навчальна робота

Fedorov Yu.V. Expediency. Посібник - Львів.: ЛНМУ.- 2018.- 62с. www. life. integra-media.com
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Л.Я.Берг і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2015 р.. Львів, -2016., 25с.Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів Частина 2 Вибрані питання клінічної імунології та алергології / ЧопякВ.В., ПотьомкінаГ.О., ТолстякЯ.Ф.[та ін.]підручник.–Львів, 2014.- 622 С
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Я.Д. Берикета і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2017 р.. Львів, -2018., 25с.
В.Л.Новак, З.В.Масляк, Я.Д.Берекета і співавт. Показники діяльності гематологічної служби України за 2016 р.. Львів, -2017., 25с.
Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець Львів: Ліга-Прес.- 2017.-284 с.
Гематологія і трансфузіологія. С.М.Гайдукова, Я.І.Виговська, З.В.Масляк, О.В. Ковалкіна – Підручник. 2000 р.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Основи профілактичної медицини». – Львів, 2015.– 97с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Клінічне медсестринство в професійній патології ». – Львів, 2015. – 37с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Клінічна патологія». – Львів, 2017. – 47с.
Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Клінічне медсестринство в професійній патології ». – Львів, 2017. – 32с.
Карпінська Т.Г. Навчальний посібник з дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (перевидання) для студентів медичного факультету. Ч.2 – Львів, 2017. – 85с.
Карпінська Т.Г., Кузик І. Я. Навчальний посібник з дисципліни «Патологічна фізіологія» за розділом «Патофізіологія кровообігу та дихання» для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів. – Львів, 2017. – 58с.Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи профілактичної медицини». –Львів, 2015. – 35с.
Клінічна імунологія та алергологія для практичних лікарів/ Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М., [та ін.]// підручник.–Львів, 2016.-720c.
Клінічна імунологія та алергологія для практичних лікарів/ Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., Федоров Ю.В.[та ін.]// підручник.–Львів, 2016.-720c.
Клінічна імунологія та алергологія. Посібник для стоматологів / В.В. Чопяк, Г.О. Потьомкіна, Я.Ф. Толстяк[та ін.] //- Львів, 2015.- 122 с.
Контрольні ситуаційні задачі до практичних занять з спеціальної неврології для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого ( магістерського) рівня вищої освіти /уклад.: Т.І. Негрич, Л.Б.Мар’єнко, Ю.О. Матвієнко, Г.А. Король, Н.В. Малярська, Н.Л.Боженко, К.М.Мар’єнко, М.С.Шоробура, Р.Я.Вівчар, Р.С.Пшик,С.Я.Кирилюк – Львів, 2018. - 86с.Клінічна біохімія: [підручник] /за заг. ред. Г.Г. Луньової. - К. : Атіка, 2013. - 556 с.
Лаповець Л. Є. Лебедь Г.Б. Ястремська О.О. Порохнавець Л.Є. Андрушевська О.Ю., Акімова В.М., Залецький М.П., Бойків Н.Д., Мартьянова О.І., Максимюк Г.В. Клінічна лабораторна діагностика: в 2-х частинах /підручник/. Частина І. Гематологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець. Львів: Ліга-Прес, 2018. – 332 с.
Лаповець Л. Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О. Порохнавець Л.Є. Андрушевська О.Ю., Акімова В.М., Залецький М.П., Мартьянова О.І., Максимюк Г.В. Клінічна лабораторна діагностика: в 2-х частинах /підручник/. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження /за загал. ред. проф. Л.Є. Лаповець. Львів: Ліга-Прес, 2018. – 384 с.Методичні рекомендації для керівників-інтернів зі спеціальності ’’Лабораторна діагностика’’ на базах стажування / Л.Є. Лаповець, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська та ін., всього 6 осіб. – Львів, 2015. – 28 с.
Методичні рекомендації до практичних занять з неврології « Обстеження, збір інформації та оформлення історії хвороби неврологічного хворого» для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого ( магістерського) рівня вищої освіти /уклад.: Т.І. Негрич, Г.А. Король, Ю.О. Матвієнко, Н.В. Малярська, В.Л. Криса – Львів, 2018. - 30с.
Методичні рекомендації до практичних занять курсу за вибором з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" для студентів 4 курсу медичного факультету//Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь, О.О. Ястремська та ін., всього 13 осіб. – Львів, 2016. – 32с.
Методичні рекомендації до практичних занять циклу інтернатури за спеціальністю ’’Лабораторна діагностика’’ / Л.Є. Лаповець, В.М. Акімова, Г.Б. Лебедь та ін., всього 15 осіб. – Львів, 2015. – 250 с.
Пшик С.С., Король Г.М., Матвієнко Ю.О. Алгоритм неврологічної діагностики черепно-мозкової травми у клінічній практиці ( у таблицях, схемах). Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів ІV-V курсів медичного, стоматологічного факультетів вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Львів, 2017. - 58с.
Рідкісні клінічні випадки в практиці лікаря клінічного імунолога / Я.Ф. Толстяк // - Львів, 2017. - 96с.Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів Частина 2 Вибрані питання клінічної імунології та алергології / ЧопякВ.В., ПотьомкінаГ.О.,Федоров Ю.В.[та ін.]підручник.–Львів, 2014.- 622 С.
Федоров Ю.В. Доцільність телеос-терапії. Посібник - Львів.: ЛНМУ.- 2018.- 62с. www. life. integra-media.com
Федоров Ю.В. Хелпери. Посібник. Львів: 2014. - 55с.
Я.І. Виговська, З.В. Масляк, І.Й. Євстахевич, О.Я.Виговська, Ю.Л. Євстахевич, Н.В. Пеленьо, С.В. Примак. Діагностика імунних цитопеній у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію. Методичні рекомендації. – Львів, 2018. 25с.


Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами