Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

 

 

Кафедра терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри

Різник Світлана Степанівна, кандидат медичних наук, доцент.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований парадонтит.
- Клініка пародонтиту у хворих на цукровий діабет.
- Застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Положення про кафедру терапевтичної стоматології ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 3 кандидати медичних наук
- 1 доцент
- 3 асистенти

Різник Світлана Степанівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Кордис Марія Степанівна – кандидат медичних наук
Пиндус Володимир Богданович – кандидат медичних наук
Лопушинська Оксана Юріївна – асистент
Маланяк Богдан Русланович – асистент
Стасюк Зоряна Ігорівна – асистентПерелік дисциплін

Виробнича практика (лікарська ІV курс)
Виробнича практика (лікарська ІІІ курс)
Курс за вибором (Ергономіка в стоматології)
Курс за вибором (Сучасні реставраційні технології)
Пропедевтика терапевтичної стоматології
Терапевтична стоматологія


Наукова робота:

Pyndus V., Pyndus T. Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No 2. P. 319-325.
Yuriy Riznyk, Svitlana Riznyk, Khrystyna Sydorak. Teatment of maxillary first premolars with three root canals (case report). Endodontic practice, 2018 august, Vol. 21№3, p. 8-11
Гриник.Б.С., Різник С.С., Різник Ю.Б. Хвороби пародонта. Курс лекцій для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Міністерство освіти та науки України. Львівський медичний інститут Львів, 2017, 124 с
Кордис М. С. Морально-етичні цінності в духовному встановлені особистості майбутнього лікаря. Науково-практичний журнал  «Вісник вищої медичної освіти № 7» ЛМІ, Львів. Випуск 2018 ст.25-27.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Ефективність застосування антимікробного препарату гівалекс та орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів. Випуск 25 (91), 2014. – С. 18-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Застосування орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні  гінгівіту та пародонтиту // Здоровий спосіб життя: зб. наук. статей. – Вип. 91. – Львів, 2014. – С.18-20.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Використання Vector- системи для професійної гігієни в пародонтології // Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». ЛМІ, Випуск 28 (94), 2014. – С. 19-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Застосування ультразвукового апарату Vector та антимікробного препарату паросін при лікуванні захворювань пародонту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014. – С. 19-23.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Ріпецька О.Р. Терапевтична ефективність антимікробних та імуностимулюючих препаратів у комплексному лікуванні захворювань пародонта // Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць. – Вип. 13 (79). Львів, 2013. – с. 16-18.
Кордіяк А.Ю., Маланяк Б.Р. Оцінка стану опорних зубів та якості коронок та мостоподібних протезів у найближчі та віддалені терміни користування. Матеріали науково – практичної конференції «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота», Тернопіль 19-21 квітня 2018 р.
Кресюн В.Й., Годован В.В., Пиндус В.Б. Вплив тіотриазоліну на показники прооксидантної і антиоксидантної системи в крові при експери-ментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда. Одеський медичний журнал. 2015. № 1 (147). С. 14-16.
М.С. Кордис, Б.С. Гриник, О.Р. Ріпецька. Клінічна оцінка ефективності застосування препарату Гівалекс в комплексному лікуванні захворювань пародонта. // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. Львів. – 2014. - № 7, С. 24-29.
Маланяк Б.Р. Застосування суб’єктивних та об’єктивних критеріїв якості стоматологічного ортопедичного  лікування ( на прикладі клінічного випадку). Матеріали 22-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, Тернопіль 23-25 квітня 2018 р.
Маланяк Б.Р. Спосіб оцінки якості надання стоматологічної ортопедичної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», Тернопіль, 23 вересня 2016р.
Маланяк Б.Р. Шляхи підвищення якості надання стоматологічної ортопедичної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та з нагоди 75-річчя професора В.Ф. Макєєва «Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції, здобутки та перспективи», Львів, 27-28 жовтня 2016 р.
Маланяк Б.Р., Кордіяк А.Ю. Аналіз декількох невдач стоматологічного лікування, що не залежали від методики та системи дентальної імплантації. Матеріали науково – практичної конференції «Морфологічні та біомеханічні аспекти в стоматологічній імплантології», Запоріжжя 19-21 квітня 2018 р.
Пиндус В.Б. Активність каталази в міокарді в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології: матеріали VI Пленуму наукового товариства патофізіологів України та наук.-практ. конф. за участю міжнародних спеціалістів (Вінниця, 23-25 верес. 2014 р.). Вінниця, 2014. С. 79-80.
Пиндус В.Б. Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у міокарді в динаміці формування експериментального алергічного альвеоліту. Матеріали XVII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 22-24 квіт. 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 251.
Пиндус В.Б. Дія препарату тіотриазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів у крові тварин з експериментальним алергічним альвеолітом за умов адреналінового пошкодження міокарда. Медична та клінічна хімія. 2016. Т. 18; № 2 (67). С. 35-37.
Пиндус В.Б. Коригуючий вплив тіотриазоліну на порушені показники клітинного та гуморального імунітету при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3 (27). С. 60-61.
Пиндус В.Б. Особливості змін активності супероксиддисмутази в міокарді в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VI наук.-практ. конф. (Тернопіль, 31 жовтня -1 листопада 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 273.
Пиндус В.Б. Особливості змін показників прооксидантної системи у легенях в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту на тлі адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція тіотриазоліном. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 30-31 жовт. 2014 р.). Тернопіль, 2014. С. 258.
Пиндус В.Б., Кресюн В.Й., Регеда М.С. Зрушення функціонального стану прооксидантно- антиоксидантних систем в легенях при експериментальному алергічному альвеоліті та адреналіновому пошкодженні міокарда та корекція їх тіотриазоліном. Одеський медичний журнал. 2015. № 3 (149). С. 5-7.
Різник С.С., Різник Ю.Б. Клінічні аспекти застосування корвітину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології», 2014, 7, ст. 13-18. Різник С.С., Різник Ю.Б. Ультраструктурні порушення судин пародонту у хворих цукровим діабетом. Журнал «Современная стоматология», 2018, 4, ст. 28-31
Різник Ю.Б,Різник С.С. Корекція дисфункції ендотелію судин
мікроциркуляторного русла парадонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Журнал  «Современная стоматология» 2014, 4(73), ст. 26-29.


Навчально – методична робота

Test items for licensing examination Krok 2, Stomatology. Authors of items: Riznyk S.S. 22 pages.
Алгоритм практичних навиків з терапевтичної стоматології до практично-орієнтованого державного іспиту / Укладачі: доц. Гриник Б.С., доц. Різник С.С., ас. Кордис М.С. (2013).
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології, Модуль 4. ”Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Змістовий модуль №10. “Інфекційні захворювання, Львів, 2014, 92 с.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять з розділу “хвороби слизової оболонки порожнини рота” 5курсу (9 семестр) частина 1. Львів, 2013, 117 с.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять з розділу “Хвороби слизової оболонки порожнини рота” 4 курс (9 семестр),частина ІІ, Львів 2013, 80 с.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять з розділу “Хвороби слизової оболонки порожнини рота” 5 курсу (9 семестр),частина ІV, Львів 2013, 83 с.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Сольвар З.Л. Методичні вказівки для викладачів терапевтичної стоматології, Модуль 4. ”Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Змістовий модуль №9 “Первинні ураження слизової оболонки порожнини рота” Львів-2014, 134 с.
Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль №10 «Інфекційні захворювання» / Укладачі: доц.. Гриник Б.С., доц.. Різник С.С., к.м.н. Кордис М.С. (2014).
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять з розділу “Хвороби слизової оболонки порожнини рота” 5 курс (9 семестр),частина ІІІ, Львів 2013, 61 с.
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1 / Укладачі: к.м.н., доц. Гриник Б.С., ас. Стасюк З.І., к.м.н., ас. Кордис М.С. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2 / Укладачі: к.м.н., доц. Гриник Б.С., ас. Стасюк З.І., к.м.н., ас. Кордис М.С. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 1 / Укладачі: доц. Гриник Б.С., доц. Різник С.С., к.м.н., ас. Кордис М.С. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 2 / Укладачі: доц. Гриник Б.С., доц. Різник С.С., к.м.н. Кордис М.С., ас. Пиндус В.Б. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 3 /Укладачі: доц. Гриник Б.С., доц. Різник С.С., к.м.н. Кордис М.С., ас. Лопушинська О.Ю. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу. Частина 4 / Укладачі: доц. Різник С.С., к.м.н. Кордис М.С., ас. Стасюк З.І., ас. Кіндій І.Л. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 1 / Укладачі: доц.. Гриник Б.С., доц.. Різник С.С., к. м. н. Кордис М.С. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 2 / Укладачі: доц.. Гриник Б.С., доц.. Різник С.С., к. м. н. Кордис М.С. , ас. Лопушинська О.Ю.(2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 3 / Укладачі: доц.. Гриник Б.С., доц.. Різник С.С., к. м. н. Кордис М.С., ас. Пиндус В.Б. (2013).
Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 1 / Укладачі: доц.. Різник С.С., к. м. н. Кордис М.С. , ас. Стасюк З.І., ас. Кіндій І.Л. (2013).
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з терапевтичної стоматології / Укладачі: Кордис М.С., Мартович А.А. (2016).

Різник С.С, Лолушинська О.Ю., Пиндус В.Б. Методичні вказівки для практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу “Пародонтологія” для студентів 4 курсу (7 семестр). Львів, 2013, 112 с.

Лікувальна робота

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу на закріплених навчальних базах у присутності студентів.


Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами