Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра медичної біології, мікробіології, гістології

Завідувач кафедри

Баїк Оксана Львівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник – автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є :

- Медична біологія та паразитологія. Клінічні аспекти застосування сучасних досягнень медичної біології та паразитології під час викладання дисципліни.
- Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Визначення головних детермінант формування ендемічних територій, пов’язаних з резистентністю рикетсій.
- Гістологія, цитологія та ембріологія людини. Лектино-та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин.
- Сучасні методи дослідження генетики людини

Положення про кафедру медичної біології, мікробіології, гістології та ботаніки ТзОВ" Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 1 професор
- 1 доцент
- 1 старший науковий співробітник
- 1 доктор медичних наук
- 2 кандидати біологічних наук
- 2 кандидати медичних наук
- 1 асистент

Баїк Оксана Львівна – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Ященко Антоніна Михайлівна – доктор медичних наук, професор
Панкевич Леся Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент
Всяка Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук
Струбіцька Тамара Володимирівна – кандидат біологічних наук
Шикула Христина Юріївна – асистентПерелік дисциплін

Біологія з основами генетики
Гістологія, цитологія та ембріологія
Епідеміологія
Медична біологія
Медична генетика
Мікробіологія з основами імунології
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
Ресурствознавство лікарських рослин
Фармацевтична ботаніка


Наукова робота:

Викладачі кафедри проводять науково–дослідну роботу, результати якої висвітлені у одній монографії, 95 наукових статтях та 72 тезах, представлених на 19 міжнародних та 17 загальноукраїнських конференціях. Велика увага на кафедрі приділяється підготовці і проведенню загальноінститутських студентських наукових конференцій. За час існування Львівського медичного інституту кафедра представила 35 студентських наукових робіт з дисциплін кафедри. Всі студентські наукові роботи відзначені нагородами.

Публікації

«Використання сучасних методів лабораторної діагностики при вивченні ендемічності кліщових плямистих гарячок у Донецькій області» Кушнір З.Г., Семенишин О.Б., Зарічна О.З., Кіцара М.С., Всяка І.В., Логінов Ю.О., Шульган А.М., Коломійцева Г.М., *Сіднєва Н.І., *Грянова Л.І.. Збірник матеріалів ХV Конгресу СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р.
«Виявлення рикетсій групи кліщових плямистих гарячок в різних регіонах України» «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика» Всяка І.В., Кушнір З.Г., Курганова І.І., Зарічна О.З., Чіпак Н.І., Бек Н.Г., Кіцара М.С., Луцик Т.С., Логiнов Ю.О., ТопоровичО.І.Збірник матеріалів ХV Конгресу СФУЛТ тези «Формування та збереження осередків рикетсійних інфекцій в Україні» Збірник матеріалів ХV Конгресу СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р.
«Формування та збереження осередків рикетсій них інфекцій в Україні» Кушнір З.Г., Семенишин О.Б., Зарічна О.З., Кіцара М.С., Всяка І.В., Логінов Ю.О., Шульган А.М., Коломійцева Г.М., *Сіднєва Н.І., *ГряноваЛ.І.Збірник матеріалів ХV Конгресу СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р.
Epidemiological situation of Q fever in Ukraine at the beginning of XXI centuryIMED 2018,The international meeting on  EMERGING DISEASES AND SURVEILLANCE, VsyakaI. V.Bek N. G., Lutsyk T. S., Vienna, Austria,November 9-12, 2018.
 Kyyak N.Ya., Baik O.L.Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2016. – 10 (3). – С. 48–55.
Molekular-genetic infestigation of the spreading of rickettsial infection in Ukraine. Kushnir Z., arasyuk O., Semenyshyn O.,Zarichna O.,Vsyaka I.,Lukyanchuk I.,Shulgan A.,Mikush N.5th Polish-UkrainianWeiglConferenceonMicrobiology, Chernivtsi, Ukraine, May 23-25, 2013. – Р. 27.
Shchur M.B., Strus K.I., Smolkova O.V., Yashchenko A.M., Lutsyk A.D. Glycoconjugates of the rat eyeball structural components under experimental hypothyroidism according to lеctin histochemistry studies. Cell Biol (Henderson, NV). 2017;.6: 1-6.DOI: 10.4172/2324-9293.1000129.
Shegedin A., Yashchenko A., Lutsyk A. Modification of rat testis carbohydrate determinants in postnatal morphogenesis as detected by lectin probes. Journal of Cell Science and Therapy (J Cell Sci Ther).2017,8(4): 274. doi: 10.4172/2157-7013.1000274.
Yashchenko A., Pankevych L., O Smolkova O., Strus Kh.,  Zastavnyy I., and Lutsyk A. Glycoconjugates of rat lungs structural components according to lectin histochemical studies during experimental  Int. J. Adv. Res. 2016. 4(9):1993-2000.(WOS)
Yashchenko AM, Yeroshenko HA, Koptev MM, Shevchenko KV. Cytotopographic features of plasma cells in the major salivary glands of rats in norm and at different functional states Світ медицини та біології 2017, 4 (62): 179-182. (WOS)
Zastavnyy I.,  Yashchenko A.,  Smolkova O.,  Strus Kh.,  Pankevych L. Morphological and lectin histochemical features of white nonlinear rats myocardium during experimental hypothyroidism . Journal of Advances in Biology, 2016, 9(2): 1866-1871 (WOS).
Zastavnyy I., Yashchenko A. Can toluidine blue and lectins become new histochemical markers for early recurrent pregnancy miscarriage? // Cell biology (Henderson, NV).2017.V.6.Р. 1-6. DOI:10.4172/2324-9293.1000128
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ АНТИГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ КЛІЩОВИХ ПЛЯМИСТИХ ГАРЯЧОК В УКРАЇНІ VsyakaI.,Kogut O.,Moroz G.,Shnyr V.,JmurkoB., AntonyshynM.,Nicholson, W.L., RichardsA.L.6thinternationalMeetingonRickettsiaeandRickettsialdiseases, Heraklion, Crete, GreeceI 5-7 June 2017.
Баїк О.Л. Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху під дією важких металів // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 134-141.
  Баїк О.Л. Внутрішньовидова мінливість листяних мохів // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. – 2014. – № 1. – С. 16-32.
  Баїк О.Л. Зміна біохімічних параметрів Barbulaunguiculata Hedw. і Bryumcaespiticium Hedw. під впливом гіпертермії на посттехногенних територіях видобутку сірки // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2015.– Т. 6 (13), № 1 .–  С. 277-292..
  Баїк О.Л. Порівняльна оцінка біохімічної мінливості Bryum caespiticium Hedw. під впливом абіотичних факторів на фонових та посттехногенних територіях видобутку сірки // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини. – 2016. – 1. – С. 39-47.
Баїк О.Л., Кияк Н.Я. Сезонна динаміка низькомолекулярних антиоксидантів моху Bryumcaespiticium  Hedw. на девастованих територіях видобутку сірки // Актуальні проблеми експериментальної і клінічної медицини. – Львів, 2018. № 2. – С. 4-18.
Використання методу ПЛР-аналізу в реальному часі при вивченні поширення рикетсій групи кліщових плямистих гарячокЗарічна О.З.,Семенишин О.Б.,
Використання ПЛР в реальному часі для моніторингу рикетсійних інфекцій в Україні Кушнір З.Г., Всяка І.В.,Семенишин О.Б., Зарічна О.З., Кіцара М.С., Чіпак Н.І., Лук’янчук І.В., Бек Н.Г., Шульган А.М., Луцик Т.С., Логiнов Ю.О., Мікуш Н.ЮМатеріали ХП зїзду ВУЛТ (5 – 7 вересня 2013 р., м.Київ) – Українські медичні вісті. – Київ, січень – грудень 2013. – Т.10, № 1-4. – С. 201 – 202.
Є.В. Пальтов, О.А. Ковалишин, Л.В. Панкевич, В.Б. Фік, Ю.Я. Кривко. Прояви патоморфологічних змін у шарах сітківки через десять тижнів опіоїдного впливу в експерименті. Світ медицини і біології. - 2018: №.4: 185-187. (WOS)
 Заставний І, Ященко А, Ткач І, Шпонка І, Луцик О.  Роль експресії Кі67 та iNOS у ранньому невиношуванні вагітності. Вісник проблем біології та медицини. 2018; 1(142):280-285.
Заставний І.І., Ященко А.М., Луцик О.Д. Вуглеводні детермінанти глікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини,завмерлих унаслідок спародичного та звичного не виношування вагітності.  Львівський клінічний вісник.  2014; 4(8): 24-29.
Іванкевич Р.Я., Ященко А.М., Луцик О.Д. Гіпотироз материнського організму індукує підвищене експонування вуглеводних детермінант DGal та DGalNAc у складі глікокон’югатів шлункових залоз потомства щурів.  Вісник проблем біології і медицини. 2017; 2(136): 294-298.
  Кияк Н.Я., Баїк О.Л., Кіт Н.А. Морфо-фізіологічна адаптація бріофітів до екологічних факторів на девастованих територіях видобутку сірки // Науковий журнал “ScienceRise: Biological Science”. –2017. – №5(8). – C. 33–41.
Кобза І.І., Орел Ю.Г., Терлецький І.Р., Верхола М.Р., Ященко А.М., Савченко А.А., Вихтюк Т.І. Оцінка інтенсивності репаративних процесів у ішемічних виразках з використанням лектиногістохімічних досліджень. Клінічна хірургія. 2017; 11(2).С.27-30. (Scopus)
 Кушнір З.Г., Шульган А.М., Бек Н.Г., .Кіцара М.С, ЧіпакН.І.,Всяка І.В., Мікуш Н.Ю., Логінов Ю.О./ Матеріали науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика), 16 жовтня 2013 р., м.Київ. - Київ, 2013. - С. 33-34.
Луцик С.О., Ященко А.М. Імуногістохімічне дослідження надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму. Світ медицини та біології. 2018. № 4(66). C.175-180. (WOS)
Молекулярно-генетическиеаспектыизученияриккетсийгруппыпятнистых лихорадок в УкраинеСеменишин О.Б., Кушнир З.Г., Кицара М.С., Зарична О.З Всяка И.В., Шульган А.М., Микуш Н.Ю./Материалы международной конференции «Молекулярная эпидемиология актуальних инфекций», посвященной 90-летию Санкт-Петербургского института имени Пастера, 5-7 июня 2013 г., Санкт-Петербург / Инфекция и иммунитет. – 2013.- Т. 3, №2. - С. 169.
Надрага Б.О., Согомонян Є.А., Ященко А.М., Луцик О.Д. Лектини в  дослідженні морфології та функції серця. Світ медицини та біології. 2018. № 1(63). C.140-145. (WOS)
Нич Я.І., Ященко А.М., Луцик О.Д. Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах язика потомства щурів, що розвивалося за умов мерказоліл-індукованого гіпотирозу материнського організму // Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип.3, Т.2 (138). С. 80-87.          
О.Л.Баїк. Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Під дією важких металів // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 134-141.
  Оксана Баїк. Морфофізіологічні та біохемічні зміни в гаметофіті моху під дією важких металів // Праці Наукового товариства  ім. Шевченка. Екологічний збірник.– 2014.– Т. XXXIX.– С. 210–217..
Панкевич Л.В. Глікополімери клітинта інших структурних компонентів печінки щура в нормі та на тлі експериментального стрептозотоцин-індукованого діабету.  Фундаментальна та клінічна медицина.  К.,2014. C.50-
Панкевич Л.В.Рецептори лектинів WGA та ConA в структурних компонентах підшлункової залози в нормі та за умов гіперглікемії Актуальні питання  медичної науки і практики . Запоріжжя: Агенство орбіта Юг, 2015. -Т.2, №2.- С. 420-427
Панкевич Л.В.Роль сіалогліканів у структурних компонентах легень щурів на тлі експериментального гіпотиреозу .Світ медицини та біології. 2015; №2(50). 162-165.
Полімеразна ланцюгова реакція в етіологічній діагностиці кліщових інфекцій. Семенишин О.Б., Зарічна О.З., Всяка І.В., Лук’янчук І.В., Шульган А.М., Мікуш Н.Ю., БеньІ.І.Матеріали щорічної 10-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу”. - Львів, 2013. - С.124-128.
Про епідемічну ситуацію з висипного тифу та ураженість населення педикульозом у 2012 році / Акт впровадження/ Затверджено Головне управління, головний державний санітарний лікар Донецької області 27 листопада 2013 року. Кушнір З.Г., Семенишин О.Б., Чіпак Н.І., Кіцара М.С Логiнов Ю.О., Зарічна О.З., Всяка І.В.,
Про епідемічну ситуацію з висипного тифу та ураженість населення педикульозом у 2012 році / Акт впровадження/ Затверджено Головне управління, головний державний санітарний лікар Рівненської області 27 листопада 2013 року. Кушнір З.Г., Семенишин О.Б., Чіпак Н.І., Кіцара М.С Логiнов Ю.О., Зарічна О.З., Всяка І.В.,
Струс Х.І., Смолькова О.В., Ященко А.М. Вуглеводні детермінанти сальних залоз шкіри потомства щурів за умов експериментального гіпотирозу материнського організму. Збірник наукових праць «Актуальні питання медичної науки і практики». Запоріжжя: Агентство Орбіта-Юг.  2015; .2(2): 327-335.
СУЧАСНА ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З ГАРЯЧКИ КУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Всяка І.В., Кушнiр З.Г., Бек Н.Г., Луцик Т.С., Зарічна О.З., Скрипка Л.В., Сіднева Н.І., ГряноваЛ.І. Матеріали щорічної 12-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу”. - Львів, 2015.
Формування ендемічних осередків рикетсійних інфекцій в умовах антропогенного впливу Кушнір З.Г., Семенишин О.Б., Зарічна О.З.,Чіпак Н.І., Кіцара, М.С.Бек Н.Г., Луцик Т.С., Логінов Ю.О., Всяка І.В.,Шульган А.М. Матеріали науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика), 16 жовтня 2013 р., м.Київ. - Київ, 2013. - С. 50-51. Шегедін А.Ю., Ященко А.М., Луцик О.Д. Експонування глікокон’югатів у постнатальному морфогенезі яєчка щура за даними PAS-реакції та лектинової гістохімії // Світ медицини та біології. 2017. № 2(60). C.174-178. (WOS)
>Щур М.Б, Смолькова О.В., Струс Х.І., Ященко А.М. Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов експериментального гіпер- та гіпотиреозу. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної  академії "Медична наука в практику охорони здоров"я".  2017;17,  4(60).Ч2:103-109.
Щур М.Б., Ковалишин В.І., Ященко А.М. Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за умов дисфункції щитоподібної залози. Вісник проблем біології і медицини. 2017; 2(138): 113-121.
Щур М.Б., Струс Х.І., Ященко А.М. Морфологічні особливості структурних компонентів очного яблука під впливом L-тироксину. Вісник проблем біології і медицини. 2016;2 (3): 279-283.
Щур М.Б., Ященко А.М. Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом Морфологія. 2016;10(3): 336-341
Щур М.Б., Ященко А.М. Рецептори лектинів у структурних компонентах очного яблука щурів за умов дії L-тироксину. Світ медицини і біології. 2016;3 (57):164-170.
Ященко А.М., Струс Х.І., Смолькова О.В., Панкевич Л.В. Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі та за умов експериментального гіпотиреозу. Вісник проблем біології та медицини. 2015; 2, 3 (120):312-317.
Ященко А.М.Струс Х.І.Смолькова О.В. Lectin receptor interactions in rat lungs structural components on the background of experimental hypothyroidism   International Conference on Cytopathology August 31-September 02, 2015 Toronto, Canada
Ященко А.М.Струс Х.І.Смолькова О.В. Morphological and lectin histohemical featues of white nonlinear rats myocardium during experemintal hypothyroidism .Journal of Advanced in Biology.  2016; .9:( №2) : 1866-1871.
Ященко А.М.Струс Х.І.Смолькова О.В. Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотирозу. Вісник прблем біології і медицини . 2015; Вип.2, 3(120) 312-317.
Ященко А.М.Струс Х.І.Смолькова О.В. та Луцик О.Д. Glycoconjugates of rat lungs structural componentas according to lectin histohemical studies during experemintal hypotheroidin. International journal of advanced research. 2016; 4 (№9):   1993-2000 .


Навчально – методична робота

Підручники та посібники: 
Білий Р.О К.,  Ященко А.М.,Луцик О.Д.та ін. Цитологія, ембріологія та загальна гістологія (навчальний посібник – атлас). Навчальний посібник – атлас. Львів,Кварт,. – 2017. – 59 с.
Білий Р.О К., Ященко А.М., Луцик О.Д., Панкевич Л.В. та ін. Цитологія, ембріологія та загальна гістологія // Навчальний посібник – атлас. – Львів, Кварт,. – 2017. – 59 с.
Білий Р.О., Ковалишин В.І., Челпанова І.В., Єлісеєва О.П., Балуш Л.В., Наконечна О.В., Ященко А.М., Луцик О.Д. Цитологія, ембріологія та загальна гістологія: навчальний посібник-атлас. Львів, Кварт, 2017:59 с. doi: 10.13140/RG.2.2.11920.00003/1.
Всяка І.В . Посібник для практичних занять з дисципліни  „Мікробіологія з основами імунології”для студентів II-III курсів денної форми навчання фармацевтичного факультету. Львів. – ЛМІ, 2018.
Всяка І.В . Посібник для практичних занять з дисципліни „Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для студентів II-III курсів медичного факультету. Львів. – ЛМІ, 2018.
Всяка І.В . Посібник для практичних занять з дисципліни „Мікробіологія, вірусологія та імунологія”для студентів II-III курсів стоматологічного факультету. Львів. – ЛМІ, 2018.
Луцик О.Д.,  Ященко А.М., Наконечна О.В., Білий Р.О. та ін. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з гістології, цитології та ембріології. Львів, Кварт, 2015:182 с.
 Луцик О.Д., Ященко А.М. та співавтор. Навчально – методичний посібник для самостійної роботи  студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з гістології, цитології та ембріології. Львів, Кварт, 2015. – 182 с.
О.Л.Баїк. Медична біологія. Навчальний посібник. - Львів, 2017. – 179 с.
 А.М. Ященко, Л.В. Панкевич та ін..Спеціальна гістологія.Навчальний посібник для студентів медичного факультету. - Львів, 2013 – 200 с.
 Ященко А.М.,  Наконечна О.В., Білий Р.О.та ін. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології. Модуль II. Спеціальна гістологія. Навчальний посібник. - Львів, ЛНМУ. - 2013.- 200 с
Ященко А.М., Джура О.Р.,  ЄлісеєваО.П. та ін. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології. Модуль I. Загальна гістологія. Навчальний посібник. - Львів, ЛНМУ. – 2017.- 95 с.
Ященко А.М., Джура О.Р., Єлісеєва О.П., Панкевич Л.В. та ін. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології. Модуль I. Загальна гістологія // Навчальний посібник. - Львів, ЛНМУ. – 2017. – 95 с.
Ященко А.М., Єлісєєва О.П., Білий Р.О., Панкевич Л.В., Наконечна О.В., Дудок В.В., Смолькова О.В., Джура О.Р., Челпанова І.В., Амбарова Н.О., Дудок О.В., Луцик М.М., Согомонян Є.А., Струс Х.І. Загальна гістологія для студентів медичного факультету. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології / Ред. Луцик О.Д. - Львів, ЛНМУ, 2017: 94 с.
Ященко А.М., Наконечна О.В., Білий Р.О., Панкевич Л.В. та ін. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної позааудиторної роботи з гістології, цитології та ембріології. Модуль II. Спеціальна гістологія // Навчальний посібник. - Львів, ЛНМУ. - 2013.- 200 с.

Методичні вказівки
Єлисеєва О.П., Ященко А.М., Панкевич Л.В. та ін. Будова цитоплазми. Органели та включення // Методичні рекомендації для студентів медичного факультету за кредитно – модульною системою
Єлисеєва О.П., Ященко А.М., Панкевич Л.В. та ін. Вступ до курсу гістології, цитології ембріології. Приклади для мікроскопічного дослідження. Гістологічна техніка // Методичні рекомендації для студентів медичного факультету за кредитно – модульною системою
Єлисеєва О.П., Ященко А.М., Панкевич Л.В. та ін. Цитологія. Загальна організація клітини. Плазматична мембрана. Поверхневий комплекс. Неклітинні форми організації живого // Методичні рекомендації для студентів медичного факультету за кредитно – модульною системою
Струбіцька Т.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Медична біологія”  для студентів I курсу стоматологічного факультету. Львів. – ЛМІ, 2015
Струбіцька Т.В.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична біологія, паразитологія та генетика» для студентів І курсу стоматологічного факультету спеціальності 7.12010005 «Стоматологія». Частина І. – Львів: ЛМІ, 2014. – 70с.
Струбіцька Т.В.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медична біологія, паразитологія та генетика» для студентів І курсу стоматологічного факультету спеціальності 7.12010005 «Стоматологія». Частина ІІ. – Львів: ЛМІ, 2014. – 42с.
Шикула Х.Ю. Методичні вказівки для практичних занять з  дисципліни  „Мікробіологія, вірусологія та імунологія”  з розділу „Загальна мікробіологія та імунологія”  для студентів  медичного факультету.кваліфікації освітньої „Магістр”, кваліфікації професійної „Лікар” „Медицина”. Львів. – ЛМІ, 2018.
Шикула Х.Ю. Методичні вказівки для практичних занять з  дисципліни  „Мікробіологія, вірусологія та імунологія”  з розділу „Спеціальна, клінічна та екологічна  імунологія”  для студентів  медичного факультету, кваліфікації освітньої „Магістр”, кваліфікації професійної „Лікар”  „Медицина”. Львів. – ЛМІ, 2018.
Шикула Х.Ю. Методичні вказівки для практичних занять з  дисципліни  „Епідеміологія” для студентів V курсу медичного факультету. Львів. – ЛМІ, 2018.
Шикула Х.Ю. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни  „Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для студентів II курсу стоматологічного факультету. з розділу „Спеціальна клінічна мікробіологія”. Львів. – ЛМІ, 2018.


Участь у конференціях

О.Л.Баїк
 Materiały IX międzynarodowej naukowo-practychnej konferencji “Wschodnie partnerstwo – 2013” (7-15 września, Przemyśl);
 Fundamental and applied science – 2015: Рroceeding of XI International research and practice conference (Sheffield, UK, October 30 – November 7, 2015;
 Международная бриологическая конференция, посвященной 100-летию со дня рождения А. Л. Абрамовой (Санкт-Петербург, 12 – 16 октября 2015 г.). „Бриология: традиции и современность”:. – Санкт-Петербург, 2015.;
 Міжнародної науково-практичної конференція (Вінниця, 3 -7 жовтня 2016 р.). „Актуальні питання розвитку біології та екології”:– Вінниця, 2016;
 Всеукраїнська науково-практичної конференція (Полтава, 14 квітня 2016 р.). „Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України:” – Полтава, 2016.
 Міжнародна наукова конференція „Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення і збереження біорізноманіття” Львів., 2018
Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018.

А.М.Ященко
 Bridges in Life Sciences 9th Annual Scientific Conference, Split, Croatia, May 27-June 1, 2014
 The 8th International Symposium on Cell /Tissue Injury and Cytoprotection/ Organoprotection September 24- 26 in Budapest, Hungary 2014.
 International Conference on Cytopathology August 31-September 02, 2015 Toronto, Canada
 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 5-7 жовтня, 2016.
 Науково-практична конференція за участі міжнародних спеціалістів «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і стоматології», присвячена 80-річчю з дня народження професора М. С. СКРИПНІКОВА, Полтава 19 – 20 травня 2016,
 International Scientific Symposium “Medicine Update 2017 Smartlion”,Oct. 5-6, 2017.
 Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології», Вінниця, 21-22 вересня 2017.
 ХІV Всеукр.наук.-практ.конф. «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 18-19 травня 2017.
 «Recoop 12 th Bridges in Life Sciences Annual Conference», Budapest, Hungary, 7-8 April 2017
 Науково-практична конференція, присвячена 150-річчю заснування кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 4-5 жовтня 2018 р. Київ, НМУ, 2018:
 2nd  Symposium innovation in Medicine Smart lion 2018. October 11-13, Lviv, Ukraine, 2018

І.В.Всяка
 Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика), 16 жовтня 2013 р., м.Київ. - Київ, 2013.
 ХV Конгрес СФУЛТ «Формування та збереження осередків рикетсійних інфекцій в Україні», Київ, 16-18 жовтня 2014 р.
 12-а науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу”. - Львів, 2015.
 Науково-практична ювілейна конференція до 70 - річчя ЛНДІЕГ «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», травень 2017 р., м. Львів. – Львів, 2017.
 6th international Meeting on Rickettsiae and Rickettsial diseases, Heraklion, Crete, Greece I 5-7 June 2017.
 IMED 2018,The international meeting on  EMERGING DISEASES AND SURVEILLANCE, Vienna, Austria, November 9-12, 2018

Л.В.Панкевич
 7th Lviv- Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, Abstract book, May23-24, 2013 .Lviv, Ukraine,

 International Conference on Cytopathology August 31-September 02, 2015 Toronto, Canada

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами