Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра анатомії, фізіології та патології

Завідувач кафедри


Рябуха Ольга Іллівна, кандидат медичних наук, доцент – автор та співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7-ми навчальних посібників, 10-ти авторських свідоцтв, 1-го патенту на винахід.


Положення про кафедру педіатрії ТзОВ "Львівський медичний інститут"  завантажити

Професорсько-викладацький склад кафедри:

- 1 доктор медичних наук
- 1 професор
- 4 кандидати наук
- 3 доценти
- 6 асистентів

Рябуха Ольга Іллівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Регеда Михайло Степанович – доктор медичних наук, професор
Джулай Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук
Найда Анатолій Іванович – кандидат медичних наук, доцент
Стадник Олег Євгенович – кандидат медичних наук, доцент
Бобрьонок Віолета Геннадіївна
Кузик Ірина Ярославівна
Драган Юлія Миронівна
Квасневська Іванна Ігорівна
Ковальська Марта Євгенівна
Мавко Мирослава ВасилівнаПерелік дисциплін

Анатомія людини
Анатомія та фізіологія людини
Медичне правознавство
Патологічна фізіологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Секційний курс
Судова медицина (стоматологія)
Судова медицина і медичне правознавство
Фізична реабілітація та спортивна медицина
Фізіологія

Наукова робота:

Публікації

Кравець Б.Б., Регеда М.С. Динаміка перекисного окиснення ліпідів, активності антиоксидантної системи в легенях морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі в умовах пневмонії. Практична медицина. 2013. Т. 19. № 1. С. 185–187.
Кравець Б.Б., Регеда М.С. Порушення показників протеїназо-інгібіторної системи в крові  за умов розвитку  експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 2, 3. С. 69–70.
Кравець Б.Б., Регеда М.С. Роль корвітину в корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів, активності  антиоксидантної  системи в крові морських свинок при експериментальному бактеріальному кератиті на тлі бронхіальної астми і пневмонії. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17. № 2. С. 69–72.
Кравець Б.Б., Регеда М.С. Роль порушень процесів  пероксидного окиснення ліпідів та антирадикального захисту в крові у динаміці розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі бронхіальної астми і пневмонії. Медична хімія. 2015. Т. 17. № 1. С. 83–87.
Пиндус В.Б., Кресюн В.Й., Регеда М.С. Зрушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантних систем в легенях при експериментальному алергічному альвеоліті та адреналіновому пошкодженні міокарда та корекція їх тіотриазоліном. Одеський медичний журнал. 2015. № 3 (149). С. 5-7.
Регеда М.М., Регеда М.С. Вміст продуктів ліпопероксидації та активність ферментів антиоксидантної системи в бронхоальвеолярних змивах за умов розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх порушень корвітином. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2013. №2 (62). С.29-34.
Регеда М.С., Ковальська М.Є. Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу. Вісник наукових досліджень. 2018. № 1 (90). С. 118–122.
Регеда М.С., Ковальська М.Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної системи у наднирниках при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах стресу. Альманах науки. 2018. № 11 (10). С. 55–57.
Регеда М.С., Ковальська М.Є. Значення окремих показників прооксидантної системи в наднирникових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. № 2 (34). С. 86–89.
Регеда М.С., Ковальська М.Є. Функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах іммобілізаційного стресу та корекція його порушень корвітином. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 1 (74). С. 81–85.
Регеда М.С., Кресюн В.Й., Регеда М.М. Стан оксидантної і антиоксидантної систем у бронхах морських свинок за умов розвитку експериментальної пневмонії та корекція його порушень корвітином. Одеський медичний журнал. 2013. №1 (135). С. 21-23.
Riabukha Olha. Application of new information technologies for the study of cell activity / Olha Riabukha // Proceeding of the XIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design(MEMSTECH’2015),[IEEE Cat. No.CFP1564A-PRT]. – Lviv; Polyana (Ukraine), 2-6 Sept. 2015. – P. 69–71. (Scopus) Ryabukha O.,  Dronyuk I. The Portraits Creating Method by Correlation Analysis of Hormone-Producing Cells Data. In: N. Shakhovska, S. Montenegro, Y. Estève et al., eds. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Lviv, Ukraine, November 28-30, 2018.  CEUR-WS.org. Vol. 2255, рр. 135-145.  Ryabukha O. I. Search for markers of the synthetic activity of thyrocyt under the influence of iodine reception in iodine deficiency conditions. / Olha Riabukha // World of Medicine and Biology.  2018; 3(65):179-185. doi 10.26724/2079-8334-2018-3-65-179-185  (WoS) Регеда М.С., Пасічник М.А. Стан клітинного та гуморального імунітету за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та корекція їх порушень тіотриазоліном. Актуальные проблемы транспортной медицины: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология. 2014. №4 т.2 (38-II). С. 124-126.
Pyndus V., Pyndus T. Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. Journal of Education, Health and Sport. 2015. Vol. 5, No 2. P. 319-325.
Regeda М.М., Regeda M.S., Deribon E.L. The role of disturbances of lipid peroxydations and antioxidant systems in pathogenesis development experimental pneumonia and its correction with corvitini. Journal of Health Sciences, Poland. 2013, Vol. 3. No 10. P. 185-203.
Reheda M.S., Kovalska M.Y., Baida M.L. Condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs under the condition of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, № 11. С. 334–339.
Reheda M.S., Kovalska M.Y., Baida M.L. Peculiarities of changes in a functional condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs in experimental allergic alveolitis under the conditions of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, № 10. С. 253–260.
Reheda M.S., Pasichnyk M.A. Distrubances of indicators of  proteinase-inhibitory system in lungs in conditions of the development of experimental allergic alveolitis  and its correction with thiotriazolin. J. of Health Sciences. 2014. Vol. 4, № 14. Р. 69-78.
Рябуха О. І. Ультраструктурні особливості синтетичної діяльності фолікулярних тироцитів при прийманні органічного йоду в умовах аліментарного йододефіциту / О. І. Рябуха // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 2(140). – С. 134-139.
Рябуха О. І. Дослідження синтетичної діяльності фолікулярних тироцитів при прийманні неорганічного йоду в умовах аліментарного йододефіциту / О. І. Рябуха // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 3(141). – С. 218-223. – doi 10.29254/2077–4214–2017–4–3–141–218-223.
Рябуха О. І. Маса тіла як показник загального стану організму при прийманні йоду органічної і неорганічної хімічної природи в умовах оптимального забезпечення йодом / О. І. Рябуха // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1, Т. 1(142). – С. 97-102. – doi 10.29254/2077–4214–2018–1–1–142–97-102
Рябуха О. І. Вміст аскорбінової кислоти в печінці і надниркових залозах щурів при коригуванні аліментарного гіпотиреозу йодом різної хімічної природи / О. І. Рябуха // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 51-58. – doi 10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i1.8841  
Рябуха О. І. До структурних та функціональних передумов виникнення тиреоїдної патології (огляд літератури) / О. І. Рябуха // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2. – С. 16-24. – doi 10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8903
Рябуха О. І. Перспективи застосування нових підходів до впровадження математичних технологій для вивчення діяльності клітини / О. І. Рябуха // Медична інформатика та інженерія. – 2018. – №1. – С. 67-75. – doi 10.11603/mie.1996-1960.2018.1.8894
Рябуха О. І. До питання застосування при гіпотиреозі неорганічного та органічного йоду  (огляд) / О. І. Рябуха // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2018. – № 2(52). – С. 7-21. – doi http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319531
Рябуха О. І. Обґрунтування застосування понятійного апарата для математичного дослідження діяльності гормонопродукувальних клітин / О. І. Рябуха // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3 (145). – С. 234-237. –  doi 10.29254/2077-4214-2018-3-145-234-237
Рябуха О. І. Деякі аспекти впливу щитоподібної залози на стан організму в умовах норми і патології / О. І. Рябуха // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. –  Т. 18. – Вип. 3(63). – С. 324-330.
Ступницька С.А. Стоматоскопічне обстеження як обов’язкова складов реабілітаційного обстеження дiтей з патологією опорно-рухового апарата / С.А. Ступницька, О.І. Рябуха // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 2(140). – С. 145-151.
С. Вовк; В.Г. Бобрьонок «Аналіз смертності від онкозахворювань за 10 років (2004-2014рр.) за матеріалами автопсій у клінічній лікарні львівської залізниці», VІ congress SEMF – Одеса 2015 – ХІV Зʼїзд ВУЛТ- UMA Assembly.
О.Г. Яворський, А.В. Титуса, В.Г. Бобрьонок, У.О. Семен. «Норадреналові токсичні зміни»  «Медицина транспорту України», 2013р. №3 (47)- с. 29-33.
Джулай Л. И., Дольникова Л. В. Интегративно-дифференцированый и компетентностный подходы в формировании профессионального мышления специалиста SCI-FRTIL.RU: электр. период. реценз. журнал.  2015. № 24. С. 86–96.
Джулай Л. Підходи до формування результату навчання // Global scientific unity 2014: Prague (Czech Republic). Copenhagen: Publishing Center of the integration scientific Association «Science & Genesis» С. 145–148.
Джулай Л., Пастрирська І. Неперервність професійної підготовки  викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти // Молодь і ринок. 2017. № 12 (155). С. 23–28.
Джулай Л.  Моделювання інтеграції знань у підготовці молодших медичних сестер у професійно-технічних навчальних закладах // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013.- № 1. - С. 44-50.
Ковальська М. Є. Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях в динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Вісник наукових досліджень. 2016. № 4 (85). С. 126–127.
Ковальська М. Є. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у надниркових залозах при екзогенному алергічному альвеоліті в умовах стресу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2017. № 4 (32). С. 47–50.
Ковальська М. Є. Зміни функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у надниркових залозах морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 4 (73). С. 93–97.
Ковальська М. Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Вісник наукових досліджень. 2017. № 4 (89). С. 133–135.
Reheda M. S., Kovalska M. Y., Baida M. L. Peculiarities of changes in a functional condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs in experimental allergic alveolitis under the conditions of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, № 10. С. 253–260. (Здобувачемсамостійновиконанодослідження, статистичноопрацьованоотриманірезультати, написанотексттасформульовановисновки).
Reheda M. S., Kovalska M.Y., Baida M. L. Condition of pro-oxidant and antioxidant systems in guinea pigs’ lungs under the condition of immobilization stress. Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, № 11. С. 334–339.
Ковальська М. Є. Медикаментозна корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок на всіх етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу. Одеський медичний журнал. 2018. № 1 (165). С. 5–9.
Регеда М. С., Ковальська М. Є. Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу. Вісник наукових досліджень. 2018. № 1 (90). С. 118–122.
Регеда М. С., Ковальська М. Є. Функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах іммобілізаційного стресу та корекція його порушень корвітином. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 1 (74). С. 81–85.
Регеда М. С., Ковальська М. Є. Значення окремих показників прооксидантної системи в наднирникових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. № 2 (34). С. 86–89.
Ковальська М. Є. Стан прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок за умов формування експериментального алергіч­ного альвеоліту. Альманах науки. 2017. № 7. С. 43–46.
Регеда М. С., Ковальська М. Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної системи у наднирниках при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах стресу. Альманах науки. 2018. № 11 (10). С. 55–57.
Ковальська М. Є. Активність супероксиддисмутази в легенях морських свинок при експериментальному алергічному альвеоліті. Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: зб. тез наук. робіт (м. Одеса, 20–21 жовтня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 45–46.
Ковальська М. Є. Зміни функціонального стану прооксидантної й антиоксидантної систем у наднирниках морських свинок за умов формування ЕАА. Пріоритети сучасної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–28 жовтня 2017 р. ). Київ : МЦНД, 2017. Ч. ІІ. С. 14–15.
Ковальська М.Є. Зміни активності каталази в легенях морських свинок у динаміці формування експериментального алергічного альвеоліту. Київський медичний науковий центр. Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 3–4 листопада 2017 р.). Київ, 2017. С. 5–6.
Ковальська М. Є. Особливості зрушень стану прооксидантної і антиоксидантної систем у наднирниках морських свинок у різні періоди формування екзогенного алергічного альвеоліту. Актуальні питання медичної теорії та практики: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 8–9 грудня 2017 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2017. С. 12–13.
Ковальська М. Є. Активність супероксиддисмутази в тимусі морських свинок за умов розвитку екзогенного алергічного альвеоліту. Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини : зб. тез наукових робіт (м. Одеса, 15–16 грудня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 45–46.
Ковальська М. Є. Стан прооксидантної системи у тимусі мурчаків з експериментальним алергічним альвеолітом. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріалиВсеукраїнської наук. конф. (м. Переяслав–Хмельницький, 21–22 грудня 2017 р.). Переяслав–Хмельницький, 2017. С. 83–85.
Ковальська М. Є. Рівень дієнових кон’югат та малонового діальдегіду у тимусі за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту. Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики: зб. тез наук. робіт учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–23 грудня 2017 р.). Львів, 2017. С. 107–109.
Ковальська М. Є. Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у тимусі за умов експериментального алергічного альвеоліту та стресу і їх корекція корвітином. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: матеріали II міжнародної наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 22–23 грудня 2017 р.). Хмельницький, 2017. Ч. І. С. 139- 141.
Ковальська М. Є. Роль процесів ліпопероксидації і антиоксидантної системи в наднирниках мурчаків за умов розвитку іммобілізаційного стресу. Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12–13 січня 2018 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. С. 58–60.
Ковальська М. Є. Вплив іммобілізаційного стресу на активність прооксидантних ферментів у легенях морських свинок. Матеріали 79ої загальноуніверситетської наук. конф. студентів та молодих вчених (м. Львів, 25–27 квітня 2018 р.). Львів, 2018. С. 48–49.
Ковальська М. Є. Особливості зрушень стану прооксидантної і антиоксидантної систем у наднирниках морських свинок у різні періоди формування екзогенного алергічного альвеоліту. Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12-13 січня 2018 р.). Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. С. 20–21.
Ковальська М. Є. Порушення процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в наднирниках морських свинок за умов іммобілізаційного стресу. Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: зб. тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 січня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 38–42.
Байда М.Л., Жуковський В. С., Ковальська М. Є. Зміни окремих показників прооксидантної та антиоксидантної систем в тимусі тварин при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах стресу та їх корекція корвітином. Світ медицини та біології. № 4(64) 2018. С.142–154.
Регеда М.С., Ковальська М.Є., Вергун А.Р. Спосіб експериментального дослідження змін прооксидантної та антиоксидантної системи у тканинах наднирникових залоз морських свинок при алергічному альвеоліті. Патент України на корисну модель, 127563U, МПК A61K 35/12. опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15.
Вандакурова Г.М., Кузик І.Я. «Методологічні аспекти дослідження здоров’я  студентів»:мат. ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку». Т.3 (Чернівці, 15-16 квітня 2016 р.) Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016 . С.12-14. УДК 001(082),  ББК 72я43, ISBN 978-617-7284-68-9.
Oshchapovsky V. Mazepa Kh. Stashkiv O. Kuzyk I. Shylo V. «Strengthening of the integrative interACTIONS of sciences as a method to improve education level» / The 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci2016. Krakow, Poland.
Кузик І.Я., Партика У.Б. «Інтерактивний метод кооперативних груп при викладанні медичних дисциплін»: мат. XLIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації». Т.4. (Чернівці, 29-30 листопада 2016 р.).Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016 . С. 15-17. ISBN 978-617-7437-07-8. ISBN 978-617-7437-11-5 (Т.4).
Кузик І.Я., Вандакурова Г.М. Методичний сценарій проведення практичного заняття з дисципліни «Фізіологія» за методом кооперативних груп: матеріали LI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток в регіонах». Т.2. (Чернівці, 29-30 грудня 2016 р.) Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017 . С. 41-43.ISBN 978-617-7437-17-7 ISBN 978-617-7437-19-1 (Т.2)
Кузик І.Я. Роль дисципліни патофізіологія у формуванні професіоналізму бакалаврів медицини: матеріали LIV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукових досліджень». Т.2. (Чернівці, 15-16 листопада 2017 р.) Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017.- С.31-33.


Навчально – методична робота

Підручники та посібники: 

Регеда М.С., Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення – типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та перер. – Львів, 2013. – 149 с. проф.Регеда М. С., проф.Федорів Я.-Р. М., доц.Гайдучок І Г., проф.Фрайт В. М., к.м.н. Філіпюк А. Л., Федорів О. Я., Регеда М.М. та ін. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини / За редакцією проф. М.С.Регеди і проф. Я.-Р. М. Федоріва. - Львів, 2013. - 237 с.
Є.В. Плєшанов, М.С. Регеда, О.П. Кіхтяк. Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. Львів, 2014. 279 с.
Рябуха О. І. Основи медичних знань : навч. посіб. для студ. ін-тів фіз. культури / О. І. Рябуха. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 256 с.
Рябуха О. І. Патологічна анатомія : навч. посіб. для студ. ін-тів фіз. культури / О. І. Рябуха. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 144 с.

Методичні вказівки
Методичні  рекомендації з патоморфології «загальна патоморфологія» «Імунопатологічні процеси» для студентів ІІІ курсу медичного та стоматологічного факультетів. О.М. Гаврилюк, В.Г. Бобрьонок. Львів 2015р.
Методичні  рекомендації з патоморфології «загальна патоморфологія» «Пухлини (загальні положення)» для студентів ІІІ курсу медичного та стоматологічного факультетів. О.М. Гаврилюк, В.Г. Бобрьонок. Львівський медичний інститут, кафедра анатомії, фізіології та патології, Львів 2015р.
Методичні  рекомендації з патоморфології «спеціальна патоморфологія» «Патоморфологія імунної системи та лімфопроліферативні захворювання» для студентів ІІІ курсу медичного  факультету. О.М. Гаврилюк, В.Г. Бобрьонок. Львівський медичний інститут, кафедра анатомії, фізіології та патології, Львів 2015р.
Методичні  рекомендації з патоморфології «загальна патоморфологія» «Захворювання шлунково-кишкового тракту» для студентів ІІІ курсу медичного факультету. О.М. Гаврилюк, В.Г. Бобрьонок. Львівський медичний інститут, кафедра анатомії, фізіології та патології, Львів 2015р.
Методичні  рекомендації з патоморфології «спеціальна патоморфологія» «Захворювання статевих органів» для студентів ІІІ курсу медичного та стоматологічного факультетів. О.М. Гаврилюк, В.Г. Бобрьонок. Львівський медичний інститут, кафедра анатомії, фізіології та патології, Львів 2015р. Методичні  рекомендації з патоморфології «секійний курс» «Ятрогенна патологія» для студентів ІІІ курсу стоматологічного та V курсу медичного факультетів. В.Г. Бобрьонок. Львівський медичний інститут, кафедра анатомії, фізіології та патології, Львів 2015р.
Джулай Л. Інтеграція природничих знань у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників: навч.-метод. посібник. Київ: наукова думка, 2013. 240 с.
Фізіологія крові (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фізіологія»  студентів спеціальності «Сестринська справа» (І р.).- Львів, 2013.- 36 с. (є рецензенти внутрішні та зовнішні, зовнішня апробація).
Фізіологія збудливих тканин. Нейрогуморальна регуляції функцій організму (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фізіологія»  студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Сестринська справа» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 80 с. (є рецензенти внутрішні та зовнішні).
Фізіологія органів і систем (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фізіологія»  студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Сестринська справа» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 72 с. (є рецензенти внутрішні та зовнішні).
Загальне вчення про хворобу. Типові патологічні процеси (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Патофізіологія»  студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 48 с. (є рецензенти внутрішні та зовнішні).
Патофізіологія органів і систем (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Патофізіологія»  студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 60 с. (є рецензенти внутрішні та зовнішні).
Кузик І.Я. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» за розділом «Загальна нозологія» для студентів медичного факультету// Львів, 2012.- 28 с.
Кузик І.Я. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патофізіологія» за розділом «Типові патологічні процеси» для студентів медичного та стоматологічного факультетів// Львів, 2012.- 44 с.
Кузик І.Я., Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патофізіологія» за розділом «Типові порушення обміну речовин» для студентів медичного та стоматологічного факультетів// Львів, 2012.- 20 с.
Кузик І.Я. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патофізіологія» за розділом «Патологія крові» для студентів медичного та стоматологічного факультетів// Львів, 2012.- 32 с.
Кузик І.Я., Карпінська Т.Г.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» за розділом «Патофізіологія кровообігу та дихання» для студентів медичного та стоматологічного факультетів// Львів, 2012.- 40 с.
Кузик І.Я., Карпінська Т.Г.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Патологічна фізіологія» за розділом «Патофізіологія травлення, виділення, ендокринної та нервової систем» для студентів медичного та стоматологічного факультетів// Львів, 2012.- 52 с.
Найда А.І. Судова медицина. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го  курсу медичного факультету та 3-ого курсу стоматологічного факультету. Видавництво ЛМІ 2014.
Найда А.І. Судова медицина. Розширені тези лекцій і стандартизований контроль знань. Львів: СПОЛОМ 2014. Мавко М.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Педіатрія» для студентів  V курсу медичного  факультету. «Хвороби ендокринної системи»


Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами